Zásady ochrany osobních údajů společnosti Bookassist

Poslední aktualizace: 24. května 2018
Bookassist poskytuje služby hotelům nebo jiným poskytovatelům ubytování, včetně hostingu webových stránek, online rezervací a online nákupu poukázek.

Zde naleznete následující informace:

 1. Právní informace o společnosti Bookassist
 2. Bezpečnostní informace
 3. Zásady ochrany osobních údajů
 4. Pravidla cookies
 • Název společnosti: Automatic Netware Limited, trading as Bookassist
 • Číslo společnosti: IE312796
 • Sídlo společnosti: Automatic Netware Limited, Suite 3, One Earlsfort Centre, Lower Hatch Street, Dublin 2, Ireland
 • Kontaktní telefonní číslo: +353 1 676 2913
 • E-mail: ireland@bookassist.com
 • Web: https://www.bookassist.com
 • Kontaktní údaje pro ochranu osobních dat: e-mail dpo@bookassist.com

2. Bezpečnostní informace

Certifikát zabezpečení (Security Certificate)

Bookassist jako poskytovatel služby je ověřen prostřednictvím Thawte Certification Authority. Na odkazu níže naleznete vice informací:

about SSL certificates

Zabezpečení kreditních karet

Pokud provádíte online rezervaci nebo online nákup poukazů u hotelu nebo jiného poskytovale ubytování přes systém společnosti Bookassist, pak může společnost Bookassist sbírat informace o vaší kreditní kartě.

Stránka Bookassist určená pro informace o kreditní kartě je chráněna silnou šifrovací technologií Secure Sockets Layer (SSL). SSL zašifruje informace o vaší kreditní kartě před tím, než procházejí přes síť internetu. Toto zajišťuje úplné zabezpečení informací o vaší kreditní kartě během transitu.

Navíc je použití kreditní karty v okamžiku debetu ověřováno přímo prostřednictvím živého zabezpečeného připojení k bankovnímu systému. To zajišťuje, že známé kradené karty nelze použít a podvodné transakce jsou minimalizovány.

3. Zásady ochrany osobních údajů

Zde se stanoví zásady ochrany osobních údajů vztahující se na webovou stránku společnosti Bookassist, mailing list a systémy společnosti Automatic Netware Ltd. obchodující pod názvem Bookassist. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, co se děje s vašimi osobními údaji. Osobní údaje („údaje“) jsou vše, co s vámi může být spojeno. S veškerými osobními údaji, které nám poskytnete, bude nakládáno dle odpovídajících zásad zabezpečení a důvěrnosti a v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 a s příslušnými vnitrostátními právními předpisy.

Veškeré odkazy na “vás” nebo “vaše” odkazují na vás, jakožto na uživatele služeb společnosti Bookassist a veškeré odkazy na “my” nebo “naše” odkazují na společnost Bookassist.

Jaké informace o vás společnost Bookassist shromažďuje a proč?

 • Online rezervace a nákup poukázky:
  • Pro provedení rezervace a online nákupu poukázek vyžadujeme všechny informace označené hvězdičkou včetně vašeho jména, adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy, jména příjemce (pokud se jedná o nákupní poukázku) a údajů o kreditní kartě, která bude použita při platbě za ubytování nebo poukaz. Budeme shromažďovat i další vámi uvedené údaje o rezervaci, které mohou zahrnovat zvláštní kategorie osobních údajů jako jsou požadavky na stravování.
  • Během procesu on-line rezervace se vás zeptáme, zda souhlasíte s tím, že vaše kontaktní údaje budou v budoucnu využívány poskytovatelem ubytování v jiném než přímém spojení s vaší rezervací, například pro informace o speciálních nabídkách nebo pro jinou komunikaci od poskytovatele ubytování.
  • Tyto údaje jsou shromažďovány a zpracovávány na základě našeho smluvního závazku provést online rezervaci nebo nákup poukázky.
 • Zpravodaj společnosti Bookassist (Newsletter):
  • Pokud jste se přihlásili k odběru zpravodaje Bookassist, uchováme vaší e-mailovou adresu abychom vás mohli informovat o novinkách od společnosti Bookassist.
  • Pokud jste přihlášeni k odběru, můžeme sledovat interakci s e-mailem, např. zda jste e-mail otevřeli nebo zda jste klikli na odkaz, aychom mohli zhodnotit, zda se vám odeslaný obsah líbí. Můžeme také uchovat vaši IP adresu a časové razítko, abychom usnadnili fungování mailing listu.
  • Tyto údaje jsou shromažďovány na základě vaší žádosti a / nebo souhlasu s odběrem zpravodaje Bookassist.
 • Klienti společnosti Bookassist:
  • Na základě našeho smluvního závazku poskytovat klientovi služby, shromažďujeme kontaktní údaje našich klientů. To může zahrnovat osobní kontaktní údaje, například jména, e-mailové adresy a telefonní čísla.
  • Můžeme sledovat interakci s e-mailem, např. zda jste e-mail otevřeli nebo zda jste klikli na odkaz, aychom mohli zhodnotit, zda se vám odeslaný obsah líbí. Můžeme také uchovat vaši IP adresu a časové razítko, abychom usnadnili fungování mailing listu.
 • Na našich webových stránkách a během online rezervace a online nákupu poukázek můžeme shromažďovat cookies. Podrobné informace o zásadách cookie naleznete níže.

Jakým způsobem společnost Bookassist informace využívá?

 • Online rezervace a nákup poukázky:
  • K dokončení nebo podpoře procesu online rezervace nebo online nákupu poukázky.
  • Společnost Bookassist vás nebude kontaktovat s jiným účelem než který přímo souvisí s vaší rezervací nebo nákupem poukázky.
 • Zpravodaj společnosti Bookassist (Newsletter):
  • Pokud se přihlásíte k odběru zpravodaje, můžeme vám zasílat informace o aktualizacích produktu nebo jiné novinky.
  • Pokud se přihlásíte k odběru zpravodaje, poznamenáme si, zda jste již naším klientem a poté vám můžeme zasílat cílenou komunikaci na základě preferencí vaší společnosti.
 • Klienti společnosti Bookassist:
  • K dokončení nebo podpoře činnosti vyžadované pro poskytovanou službu vám jakožto klientovi.
 • Pro statistické potřeby s cílem umožnit další vylepšování.

Co dělat v případě, že nechcete vaše osobní údaje poskytnout?

 • Online rezervace a nákup poukázky:
  • Pokud nechcete poskytnout údaje, které jsou požadovány v procesu online rezervace nebo online nákupu poukazů, které jsou označené hvězdičkou, nebudete moci příslušný proces dokončit a doporučujeme, abyste kontaktovali poskytovatele ubytování napřímo.
  • Pokud nechcete poskytnout údaje, které nejsou požadovány v procesu online rezervace nebo online nákupu poukazů, tj. které nejsou označené hvězdičkou, nemusíte takovéto údaje poskytovat. Toto nebude mít vliv na proces rezervace.
 • Zpravodaj společnosti Bookassist (Newsletter):
  • Pokud si nepřejete poskytnout informace, které jsou požadovány pro registraci k odběru zpravodaje společnosti Bookassist, nebude vám zpravodaj zasílán. Pokud nejdříve udělíte souhlas ale později již nebudete chtít zpravodaj dostávat, můžete kdykoli svůj souhlas odvolat tím, že se odhlásíte a / nebo se můžete obrátit na náš kontakt pro ochranu osobních údajů, viz výše uvedené kontaktní údaje.
 • Klienti společnosti Bookassist:
  • Pokud nechcete poskytnout žádné kontaktní údaje, kontaktujte prosím společnost Bookassist s informací, jakým způsobem chcete být kontaktováni.
 • Pokud si nepřejete abychom sbírali informace pomocí cookies, podívejte se na níže uvedené informace o cookies.

Kdo má přístup k některým nebo všem shromážděným informacím společností Bookassist?

 • Společnost Bookassist, její mateřská společnost, její pobočky a dceřiné společnosti.
 • Využíváme třetí strany k pomoci s uchováváním dat a zálohováním.
 • V případě jakékoli e-mailové komunikace, včetně našich klientů nebo našich odběratelů zpravodajů, využíváme třetí strany k pomoci se správou a sledováním e-mailů.
 • Pokud je třeba data převést mimo EU, společnost Bookassist zajistí, aby byla zavedena příslušná opatření na ochranu a bezpečnost dat. Některé třetí strany mají přístup k vašim souborům cookies.
 • Další podrobnosti naleznete v pravidlech cookies níže. Takové třetí strany mohou tyto údaje uchovávat a zpracovávat mimo EU.
 • Právní orgány, které jsou povinny tak učinit.
 • Online rezervace a nákup poukázky:
  • Pokud provádíte online rezervaci nebo nákup poukázky u poskytovatele ubytování prostřednictvím systému Bookassist, poskytuje společnost Bookassist příslušné údaje danému poskytovateli ubytování. Tito provozovatelé ubytovacích služeb nemusí sdílet naše zásady ochrany osobních údajů, proto si také ověřte jejich zásady ochrany osobních údajů.
  • Finanční zúčtovací služby, včetně poskytovatelů finančních plateb, které pravděpodobně nesdílí naše zásady ochrany osobních údajů, budou mít čas od času přístup k informacím o kreditní kartě, aby se usnadnil proces rezervace.
 • Zpravodaj společnosti Bookassist (Newsletter):
  • Využíváme třetí strany k pomoci s našimi marketingovými aktivitami jako je náš mailing list.

Jsou vaše data v bezpečí?

Ano, společnost Bookassist má bezpečné úložné systémy a postupy.

Jaká jsou vaše práva?

 • Máte právo k vyžádání přístupu k veškerým údajům, které o vás společnost Bookassist má.
 • Máte právo požádat o úpravu údajů, které o vás společnost Bookassist má.
 • Máte právo požádat o vymazání údajů, které o vás máme; prosím berte na vědomí, že odstranění některých dat může mít vliv na poskytování našich služeb.
 • Máte právo na přenositelnost dat; toto znamená, že můžete požádat o poskytnutí údajů ve vyhovujícím formátu.
 • am, kde byl udělen souhlas se sběrem a zpracováním vašich osobních údajů, máte právo svůj souhlas kdykoliv zrušit, například se můžete kdykoliv odhlásit z našeho mailing listu kliknutím na odhlašovací tlačítko v zápatí e-mailu.
 • Máte právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru.

Jak dlouho budeme vaše data uchovávat?

 • Online rezervace a nákup poukázky:
  • Informace o vaší kreditní kartě nebudou uchovávány déle než jeden měsíc po vašem odjezdu od poskytovatele ubytování.
  • Vaše osobní data, jako je vaše jméno, adresa, e-mail a telefonní číslo, vyjma dat o kreditní kartě, která budou shromážděna během rezervačního procesu, nebudou uchovávána déle než 12 měsíců po vašem odjezdu od poskytovatele ubytování. Číslo vaší rezervace bude uchováno odděleně od osobních údajů na dobu neurčitou pro statistické účely.
  • Vaše osobní data, vyjma údajů o kreditní kartě, která budou shromážděna během procesu online nákupu poukázky, nebudou uchovávána déle než 12 měsíců po vypršení poukázky.
 • Zpravodaj společnosti Bookassist (Newsletter):
  • Vaše e-mailová adresa bude z mailing listu společnosti Bookassist odstraněna jakmile požádáte o její odhlášení.
  • Vaše osobní údaje jsou zcela odstraněny z naší databáze po kliknutí na možnost, že chcete zcela vymazat z databáze společnosti Bookassist.
 • Klienti společnosti Bookassist:
  • Veškerá osobní data, která jsme obdrželi od našich klientů, budou uchovávána po dobu dvou let od vystavení poslední faktury.
 • Souhrnné anonymní údaje uchováme na dobu neurčitou pro statistické a administrativní účely.

Co můžete dělat, pokud máte námitky nebo chcete uplatnit svá práva?

Můžete kontaktovat náš kontakt pro ochranu osobních údajů, který naleznete výše.

Pokud se domníváte, že naše webové stránky nebo systémy shromažďují nesprávné informace nebo pokud o jakýchkoliv informacích pochybujete, prosím neváhejte nás kontaktovat.

4. Pravidla cookies

Tato pravidla vysvětlují, jak společnost Bookassist může používat cookies na našich webových stránkách nebo na webových stránkách našich klientů. Chcete-li, aby web fungoval správně, společnost Bookassist někdy umístí na váš přístroj malé soubory dat nazvané cookies. Cookies, které používáme, nám umožňují vylepšit webové stránky a poskytnout vám personifikovanou službu.

Co jsou cookies?

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které jsou staženy do vašeho přístroje při návštěvě naší webové stránky. Soubory cookies jsou pak odeslány zpět na původní webové stránky při každé následující návštěvě nebo na jinou webovou stránku, která daný soubor cookie rozpozná. Cookies jsou užitečné, protože umožňují webové stránce rozpoznat zařízení uživatele. Umožňuje take webové stránce zapamatovat si vaše akce a předvolby (například přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a další předvolby zobrazení) po určitou dobu, takže je nemusíte opakovaně zadávat, kdykoli se vrátíte na webové stránky nebo při procházení jednotlivých sekcí. Existuje několik různých typů souborů cookies, z nichž každý má jiný účel. Některé soubory cookies se například používají pro zapamatování akce uživatele, pro identifikaci uživatele nebo pro online behaviorální reklamu.

Jaké typy cookies mohou být použity?

NEZBYTNÉ COOKIES

Nezbytné soubory cookies jsou potřebné pro to, abyste se mohli pohybovat po webové stránce a používat její funkce. Tyto cookies používáme k tomu, abychom povolili služby, o které jste výslovně požádali.

VÝKONNOSTNÍ COOKIES

Výkonnostní soubory cookies jsou cookies, které sbírají informace o způsobu využití webové stránky uživatelem, například jaké sekce uživatelé nejvíce navštěvují. Tyto cookies využíváme k anonymnímu sběru informací o sekcích, které jste navštívili.

FUNKČNÍ COOKIES

Funkční soubory cookies jsou cookies které umožňují webovové stránce zapamatovat si uživatelské předvolby (jméno, adresa, jazyk). Tyto cookies používáme k zapamatování předvoleb uživatelů pro vylepšení uživatelské zkušenosti.

REKLAMNÍ COOKIES

Reklamní soubory cookies jsou cookies, které slouží k doručování reklam, které jsou relevantnější pro zájmy uživatele. Pamatují si, že uživatel předtím navštívil webovou stránku. Jsou často spojeny s funkčností webu. Tyto soubory cookies používáme ke shromažďování informací o vašich zvycích při procházení webové stránky, aby reklama byla relevantní pro vás a vaše zájmy.

REKLAMA NA MÍRU

Pokud máte ve svém zařízení povoleny soubory cookies, ukážeme vám reklamy na naše webové stránky. Google a třetí strany zobrazují naše reklamy na různých internetových stránkách. Pokud máte zapnuté soubory cookies, můžete vidět reklamu na tyto webové stránky na jiných webových stránkách.

COOKIES TŘETÍCH STRAN

Na našich webových stránkách můžeme nainstalovat soubory cookies třetích stran. Soubory cookies třetích stran jsou cookies, které jsou nastaveny jinou doménou než webovou stránkou, kterou uživatel prohlíží. Pokud uživatel navštíví webovou stránku a jiný subjekt nastaví soubor cookie na dané webové stránce, jedná se o cookie třetí strany.

Jaké cookies společnost Bookassist používá?

Společnost Bookassist používá následující soubory cookies – chcete-li se odhlásit od těchto cookies, přečtěte si níže uvedený odstavec “Jak může být odebrán souhlas ke sběru souborů cookies?”

 • Bookassist Cookies:
  • Bookassist session cookieje nezbytně nutný soubor cookie, je potřebný pro poskytovanou službu, udržuje uživatelskou relaci. Je ovládán společností Bookassist; vyprší spolu s relací.
  • Bookassist conversion tracking cookie je výkonnostní cookie, je potřebný pro poskytovanou službu, sleduje konverzi. Je ovládán společností Bookassist; vyprší za 1 rok.
  • Bookassist booking reference cookie je funkční cookie, není nezbytný pro poskytovanou službu, uchovává preference uživatele. Je ovládán společností Bookassist; vyprší za 1 rok.
  • Bookassist cookies policy cookieje funkční cookie, je nezbytný pro poskytovanou službu, je používán k zobrazení pravidel souborů cookies při první návštěvě. Je ovládán společností Bookassist; vyprší za 1 rok.
  • Bookassist home popup and abandon popup cookies jsou funkční cookies, nezbytné pro poskytovanou službu, využité pro sběr informací o popups. Jsou ovládány společností Bookassist; vyprší spolu s relací.
  • Bookassist cms cookie je funkční cookie, je nezbytný pro poskytovanou službu, udržuje relaci na webových stránkách hotelu a udržuje preference uživatele jako je volba jazyka. Je ovládán společností Bookassist; vyprší za 1 rok.
  • Bookassist newcms cookie je funkční cookie, je nezbytný pro poskytovanou službu, ukládá preference uživatele. Je ovládán společností Bookassist; vyprší spolu s relací.
 • Google Cookies: Google cookies jsou cookies třetích stran, ovládané společností Google a mohou být zpřístupněny společnosti Bookassist a hotelu. Pro více informací o Google cookies viz: https://policies.google.com/technologies/cookies
  • Google Analyticsje výkonnostní cookie třetí strany, je nezbytný pro poskytovanou službu, je použit ke sběru informací o využití webové stránky. Pro více informací o Google Analytics viz: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=en
  • Google Remarketing je cookie třetí strany pro reklamu (Advertising) a reklamu na míru (Tailored Advertising), není nezbytný pro poskytovanou službu, je použit k zobrazení cílené reklamy dle zájmů uživatele.
  • Google Adwords je výkonnostní cookie třetí strany, není nezbytný pro poskytovanou službu, je použit ke sběru statistických dat o využití a konverzi.
 • Jiné cookies třetích stran:
  • Facebook, Twitter and Google+ jsou cookies třetích stran pro sdílení sociálních médií (Social Media sharing), nejsou nezbytné pro poskytovanou službu. Jsou ovládány danými třetími stranami.
  • Vimeo and Youtube jsou cookies třetích stran používány pro zobrazení videa, nejsou nezbytné pro poskytovanou službu. Jsou ovládány danými třetími stranami.

Bookassist provides a detailed list of Cookies used by Bookassist here: https://get.bookassist.com/cookies-list/

Stránka našich klientů (např. hotelů a dalších poskytovatelů ubytování) může používat jiné soubory cookies – podrobnosti najdete v jejich pravidlech cookies.

Kdo má přístup k informacím ze souborů cookies a kdo je ovládá?

Společnost Bookassist řídí přístup k informacím ze souborů cookies a přístup poskytujeme autorizovaným třetím stranám, včetně Google Analytics.

Budou soubory cookies využívány k jiným účelům než uvedeným výše?

Soubory cookies nebudou použity k jiným účelům než uvedeným výše, nicméně se tyto zásady cookies mohou čas od času měnit. Proto je vaší povinností přečíst si nejaktuálnější pravidla cookies, kdykoli použijete naše služby nebo navštívíte naše webové stránky.

Jak může být odebrán souhlas ke sběru souborů cookies?

Cookies můžete ovládat a / nebo smazat, jak chcete – podrobnosti najdete na www.aboutcookies.org. Můžete smazat všechny soubory cookies, které jsou již ve vašem počítači, a můžete nastavit většinu prohlížečů tak, aby se zabránilo jejich umisťování. Pokud tak učiníte, pravděpodobně budete muset manuálně upravit některé preference pokaždé, když navštívíte webové stránky a některé služby a funkce nemusí fungovat.

Chcete-li se odhlásit ze služby Google Analytics, navštivte prosím stránku pro odhlášení služby Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Chcete-li se odhlásit ze služby reklam na míru (Tailored Advertising), navštivte prosím stránku pro odhlášení služby Tailored Advertising http://www.networkadvertising.org/choices/

Vezměte prosím na vědomí, že zablokováním souborů cookies je možné, ze nebudete moci využít plnou funkčnost těchto webových stránek, zejména pak použití rezervačního systému k dokončení rezervace.

Vaše právo na soukromí?

Respektujeme vaše právo na soukromí. S veškerými osobními údaji, které poskytnete na těchto webových stránkách, bude zacházeno s ohledem na odpovídající standardy zabezpečení a důvěrnosti a v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 a s ohledem na příslušné vnitrostátní právní předpisy.

Pokud po poskytnutí osobních údajů požadujete kopii nebo chcete o nich diskutovat, opravit je nebo smazat, kontaktujte nás. Další podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů uvedených výše.

Změny zásad

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit tyto zásady a publikovat změny bez specifického oznámení uživatelům webových stránek.