PSD2 – Co nyní?

Don Cronin
16 listopadu, 2019
psd2_update_image

14. září 2019, to byl konečný termín pro implementaci PSD2 a zejména pro velmi silné a bezpečné ověřování zákazníků (SCA).

K předpokládanému chaosu v důsledku odmítnutých kreditních karet naštěstí nedošlo. Tento významný den jednoduše přišel a uběhl bez jakýchkoliv dramat, také proto, že termín spuštění na jedenáctou hodinu byl zpožděn kvůli nedostatečné připravenosti v tomto odvětví.

I když později toho dne naštěstí převládl zdravý rozum a zúčastněné strany byly ušetřeny chaosu, který by přinesla implementace “velkého třesku”. Pokles neověřených transakcí, které nejsou osvobozeny od daně, by mohl mít významný dopad na hotely.

Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) rozhodl, že každý příslušný vnitrostátní orgán (NCA) si může sám stanovit příslušný harmonogram vymáhání. Včasná doporučení v odvětví naznačují zpoždění od 6 do 18 měsíců s lehkou vynucovací dobou 12 měsíců, které umožní zúčastněným stranám řádně otestovat autentizaci, autorizace, procesy zamítnutí, výjimky atd., před tím, než bude uplatněn pozdější pevný termín vymáhání.

Nejasnost kolem počátečního data spuštění 14. září, špatná komunikace, nekoordinovaný přístup napříč zeměmi EU a nejistota EBA nevrhají na celou situaci dobré světlo. Evropský orgán pro bankovnictví nyní musí stanovit promyšlenější a jasně komunikovaný harmonogram provedení v EU, který poskytne všem stranám v odvětví dostatek času na přípravu a vyhnou se tak debaklu posledních měsíců.

PSD2 a SCA budou bezpochyby představovat důležitou výzvu pro cestovní ruch. Úroveň nejednoznačnosti, která přetrvává kolem jednotlivých přechodných období, není ideální, ale faktem zůstává, že my jako odvětví musíme být připraveni.

Bookassist bude i nadále brát vážně dodržování předpisů a zajistí, že naše hotely splňují požadavky PSD2 a budou připraveny pro další termín implementace, jakmile bude tento termín sdělen.

Připojte se k tisícům dalších úspěšných hotelů, které využívají technologii a služeb pro získání přímých rezervací od Bookassist, několikrát oceněné společnosti.