Navyšte počet přímých rezervací díky meta vyhledávání

Způsob, jakým cestovatelé vyhledávají hotely na internetu, se změnil.
A změnil se váš způsob, jakým propagujete svůj hotel online?

Staňte se mistrem meta vyhledávání s Bookassist

Celá řada společností nabízí konektivitu na platformy meta vyhledávání, ale samotná konektivita nestačí! Pro úspěch na rovině meta musíte aktivně řídit, optimalizovat a sledovat přítomnost hotelu na všech platformách. A zde přináší Bookassist opravdovou přidanou hodnotu. Bookassist řídí a optimalizuje kampaně zaměřené na návratnost investice, a to napříč celou řadou meta platforem.

Prokazatelné výsledky

  • Průměrné náklady na akvizici jsou trvale pod 10 %
  • Nejúspěšnější klienti zaznamenali přes meta vyhledávače průměrné navýšení celkových přímých rezervací až o 40 %

100% zaměření na meta vyhledávání – naše zkušenosti jsou výjimečné!

Na rozdíl od ostatních společností má Bookassist tým, který se 100% věnuje pouze meta vyhledávání.

Bookassist je průkopníkem ve svém oboru, v meta vyhledávání působí od samotného vzniku této oblasti. Naše úzké pracovní vztahy se všemi klíčovými hráči v této oblasti jsou důvodem celé řady akcí a pravidelných setkání, přinášejících významnou přidanou hodnotu našim meta klientům.

metasearch usage percentage

Připojte se k více než 200 hotelům využívajícím služby Bookassist Metasearch

Bookassist nabízí služby meta vyhledávání více než 200 hotelům ve více než 15 zemích, včetně Irska, Velké Británie, Francie, Švýcarska, Rakouska, Německa, Maďarska, České republiky, Slovenska, Polska, Chorvatska, Itálie, Španělska, Portugalska apod.

Zapojte se do meta vyhledávání právě teď

Zvyšte svoji viditelnost

Prvním krokem k získání rezervací pro váš hotel je zviditelnit se. Silná a trvalá přítomnost na internetu je pro konkurenceschopnost vašeho hotelu klíčová. Váš hotel musí být vidět tam, kde cestovatelé hotely vyhledávají, a tím místem se stávají meta vyhledávací stránky.

Jejich návštěvnost se mezi roky 2014 a 2017 ztrojnásobila a dále závratně roste. Nabízí tedy hotelům skvělou příležitost zviditelnit se online a zvýšit počet přímých rezervací.

Vyšší marže

Při správném využití může meta vyhledávání zajistit přísun přímých rezervací při daleko nižších nákladech na akvizici (CPA) než v případě online cestovní agentury (OTA) a nabízí hotelům opravdovou příležitost snížit závislost na distribuci třetích stran. Rozmach meta vyhledávání představuje pro hotely opravdovou příležitost získat více přímých rezervací s vyšší marží než mají rezervace od online cestovních agentur.

Navyšte přímé rezervace

Pokud nabízíte své pokoje přes online cestovní agentury, pak váš hotel již v rámci meta vyhledávání je. Otázka zní, zda dovolíte online cestovním agenturám získávat všechny potenciální rezervace s vysokou provizí, nebo zda převezmete kontrolu a získáte je sami, a to s výrazně nižšími náklady?

Zapojte se do meta vyhledávání právě teď

bookassist - technology & online strategy for hotels

Adresa: Dlouhá 705/16, 110 00 Praha 1, Czechia
Telefon: +420 227 195 117 Fax: +420 227 195 117
Email:
Web: https://bookassist.org/cz