Jak dobře je Váš hotel umístěn pro přímé podnikání?

Bookassist Direct Booking Clinic Vám umoží porovnat online strategii Vašeho hotelu oproti nejvyššímu standardu. Řada kontrol zhodnotí celkový výsledek Direct Booking Health Score™ Vašeho hotelu.

Direct Booking Health Score™

Naši pratneři, kvalifikovaní experti z Google Premium budou vykonávat klíčové kontroly, aby Vám poskytli celkové výsledky Direct Booking Health Score™. Tým plně zhodnotí online marketingovou strategii, umístění ve vyhledávači, standard webových stránek, potencionální konverzi webových stránek a optimalizaci rezervačního systému, stejně jako poskytnou osvědčené příklady z praxe.

Direct Booking Health Score™

Bookassist rovněž nastíní praktické kroky, které lze použít ke zvýšení své vlastní jedinečnosti a také Vám ukáže osvědčené příklady hotelů, které již sklízí úspěchy díky vyšším výsledkům.

Direct Booking Health Score™
bookassist - technology & online strategy for hotels

Adresa: Dlouhá 705/16, 110 00 Praha 1, Czechia
Telefon: +420 227 195 117 Fax: +420 227 195 117
Email:
Web: https://bookassist.org/cz