Novinky a tisk

Změna v zobrazování Google reklam nevykazuje žádnou skutečnou změnu pro CPC

By Editor | On 24 03 2016

Google v únoru změnil zobrazování stránek s výsledky vyhledávače (SERP) a rozhodl se odstranit lištu s reklamou, která byla umístěna po pravé straně SERP a zobrazovala reklamy od shora dolů. Tato změna měla okamžitě za následek nižší výsledky v zobrazování reklam na stránce, ale hlavní obava byla, že s menším počtem zobrazení vzroste nabídka a cena za klik se sníží. Nyní se zdá, že tyto obavy byly neopodstatněné.

Bookassist tým pro podporu digitálního marketingu monitoroval tuto situaci jménem klientských hotelů společnosti Bookassist a nezaznamenal žádnou patrnou změnu týkající se reklamních nákladů (CPC - Cena za klik). Ve skutečnosti byly výsledky stejné a míra prokliku se skutečně zlepšila též o návštěvnost.

Pro více informací navštivte stránky Search Engine Land http://searchengineland.com/googles-right-side-adpocalypse-really-happened-data-245011


bookassist - technology & online strategy for hotels

Adresa: Dlouhá 705/16, 110 00 Praha 1, Czechia
Telefon: +420 227 195 117 Fax: +420 227 195 117
Email:
Web: https://bookassist.org/cz