Novinky a tisk

Kalendář dostupnosti od Bookassist zlepšuje celkový zážitek z přímé rezervace

By Claire Sawier | On 08 10 2019

V rámci pokračujícího závazku Bookassist k Mobile First byla vydána aktualizace Kalendáře dostupnosti.

Tato aktualizace výrazně zlepšuje zkušenost s použitím kalendáře při rezervaci tím, že zjednodušuje rozhodovací proces a vylepšuje závazek klienta k uskutečnění rezervace.

Na první pohled mohou uživatelé okamžitě zobrazit jak dostupné dny, tak dny, kdy není dostupnost k dispozici. Zároveň se zobrazí nejlepší cena pro každý jednotlivý den, kdy nejvýhodnější cena v měsíci je zvýrazněna zeleně.

S kalendářem dostupnosti od Bookassist je zjednodušen rozhodovací proces a komplikace s dokončením rezervace jsou minimalizovány, jelikož jsou v rámci rezervace uspokojeny potřeby jak uživatele, který hledá ubytování na konkrétní dny, tak uživatele s pružnější poptávkou po termínu ubytování a to vše v rámci nového intuitivního a uživatelsky příjemného rozhraní.

Zpětná vazba od uživatelů byla pozitivní, protože mají k dispozici okamžité informace o cenách a dostupnosti. Velmi pozitivní bylo také hodnocení od hotelů, které již využívají nový kalendář, jelikož díky této aktualizaci zaznamenávají nárůst v konverzi KPI.

Pro více informací, prosíme, kontaktujte svého Online Business Managera @Bookassist.


bookassist - technology & online strategy for hotels

Adresa: Dlouhá 705/16, 110 00 Praha 1, Czechia
Telefon: +420 227 195 117 Fax: +420 227 195 117
Email:
Web: https://bookassist.org/cz