Novinky a tisk

Bookassist spoluautorem knihy “Online marketing” pro odbornou veřejnost a vysoké školy

By Monika Navratilova | On 14 05 2018

“Kniha představuje aktuální a klíčové oblasti využití moderních technologií v online marketingu hotelů. Jedná se nyní o jedinou odbornou publikaci na toto téma na trhu.”, jak říká spoluautor Ing. Jaromír Pažout, Directof of Operations Bookassist Czech Republic & Slovakia.

Book Online Marketing - Jaromir_Pazout_Bookassist
Kniha “Online marketing”

Kniha vznikla pod záštitou Vysoké školy hotelové v Praze na přelomu roku 2017 a byla vydána v lednu 2018.

Autoři se v knize zaměřují komplexně na webové stránky a s nimi propojené online rezervační systémy hotelů a potenticál digitálního marketingu. Představují vlastnosti v hotelnictví tak významných distribučních kanálů jako jsou OTA, případně také GDS, zabývají se problematikou revenue managementu, jeho aktuálním pojetím a dílčími nástroji, přinášejí ucelenější pohled na možnosti využití sociálních médií v hotelnictví, poodhalují nástroje a metody dnes přirozeně sílícího mobilního marketingu, vyzdvihují význam CRM systémů a aktivit reputation managementu, podtrhují důležitost vybraných moderních metod marketingového výzkumu a závěrem představují některé trendy, které mohou v oblasti hotelového marketingu způsobit a vyžadovat určité dílčí změny v uvažování zainteresovaných osob.

Kniha je určena nejen samotným zaměstnancům a podnikatelům, kteří v ní mohou najít zdroje inovací marketingových procesů a systémů svých hotelových společností, ale může také být použita jako opora studia studentům vysokých a středních škol nebo také jako materiál dalšího profesního rozvoje pracovníků z praxe. Kniha je k zakoupení bežně na internetu nebo v knihkupectvích.


bookassist - technology & online strategy for hotels

Adresa: Dlouhá 705/16, 110 00 Praha 1, Czechia
Telefon: +420 227 195 117 Fax: +420 227 195 117
Email:
Web: https://bookassist.org/cz