Výhody a nevýhody Metasearch modelu od Trivago

Jacopo Rita
19 listopadu, 2019
Logos White RGB
Podle nedávných informací se dozvídáme, že Trivago prochází těžkým obdobím.

Uběhl sotva měsíc (nebo dokonce týden!) bez jediného článku nebo tiskové zprávy, která by upozorňovala na problémy ze strany Metasearch.

Problémy se zdají být nekonečné: kromě finančních neúspěchů a slábnoucího konkurenceschopného postavení jakožto efektivního marketingového kanálu, se přidává zvýšení nákladů ze strany cestovních agentur.

Zároveň jsme však neustále bombardováni reklamou od Trivago, která poukazuje na rostoucí poptávku a zájem ze strany hotelů, bez jakékoliv známky zpomalení.

Je tedy zřejmé, že Trivago stále představuje významného hráče na trhu a pro cestující, kteří hledají, nachází a následně i rezervují svůj ideální hotel.

Tak co se za tím skrývá?

Z pohledu hoteliéra: Výhody Trivaga

V Bookassist spolupracujeme se stovkami hotelů, kdy se snažíme zvýšit jejich viditelnost na stránkách Metasearch, včetně Trivaga.

Samotný objem dat, které shromažďujeme, nám dává výsadní postavení k určení efektivity Trivago z pohledu reklamy pro nezávislé hotely.

A dobré zprávy nesmí být ignorovány.

  1. Trivago zůstává lídrem v Metasearch, pokud jde o návštěvnost generovanou na webových stránkách hotelu.
  1. ROI je na místě.
  1. Věčné dilema objemu versus ziskovosti: Trivago je i zde na dobré pozici.

Trivago stále generuje vysokou návštěvnost webových stránek hotelu za velmi rozumnou pořizovací cenu, vzhledem k ROI, kterou poskytuje ve velkém měřítku: jedná se vlastně po Google o druhou Metasearch stránku, která nabízí nejlepší rovnováhu mezi zmíněnými ukazateli.

Takže: proč tolik negativity?
Zatímco výše uvedené roční údaje vykazují pozitivní ukazatele pro Trivago a jeho efektivitu ve srovnání s ostatními Metasearch platformami, totéž nelze říci, když porovnáme stejné ukazatele s minulým rokem.

Není všechno zlato, co se třpytí

Trivago, stejně jako všechny ostatní aktivity v oblasti digitálního marketingu, musí mít dlouhodobou strategii. Je proto klíčovým úkolem, aby marketingoví manažeři dlouhodobě uvažovali o svém růstu (nebo poklesu), zejména v této době, v roce 2019!

Když se podíváme na růst Trivaga prostřednictvím meziročního srovnání, obraz se dramaticky změní.

Zatímco Trivago zůstává kanálem, který generuje největší návštěvnost webových stránek hotelu (viz graf 1 výše), tento trend se v porovnání s loňským rokem výrazně snížil, pro některé hotely až o 40 %.

Zatímco Metasearch jako celek roste, Trivago upadá, a to nejen z hlediska generování návštěvnosti (viz graf 4), ale také z hlediska rezervací na webových stránkách hotelu.

Když se vše mění k horšímu

Koncem roku 2017 spustilo Trivago důležitou aktualizaci svého algoritmu, který určoval pořadí inzerentů a jejich nabídek. Zatímco Trivago bylo vždy hrdé na svůj systém dynamických cen (poskytující nejlepší pozici inzerentům s nejlepší cenou za pokoj), nyní se změnil na systém dynamických nabídek: to znamená, že cena pokoje již není zárukou prvního místa v hodnocení.

 

Ať už je to zoufalá snaha pokusit se udržet cestovní agentury (které začaly snižovat své náklady) nebo pokus o zvýšení příjmů (těžko říci, ale zdá se, že to bude trochu z obojího), výsledek je stejný: Na tuto změnu doplatily hlavně nezávislé hotely, konkrétně v účinnosti jejich investic za proklik na Trivago. Výsledkem je vyšší cena za proklik (viz graf 6) a v důsledku toho nižší návštěvnost webových stránek hotelu.

Nižší návštěvnost webových stránek hotelu a vyšší cena za proklik mohou mít za následek pouze nižší příjmy, jak tomu bylo u mnoha hotelů.

Kompromis Trivaga

Na straně spotřebitelů se zdá, že celková popularita Trivaga také zaostává. Opětovné srovnání s rokem 2017 ukazuje, že vyhledávač Trivago využívá méně uživatelů, což Trivago uvádí ve svých čtvrtletních reportech, které zaznamenávají také významný pokles jejich kvalifikovaných doporučení.

Změny, které Trivago učinilo v rámci svého algoritmu, nejenže ovlivnily ziskovost investic hotelů, ale také ohrozily jeho hodnotu pro samotné zákazníky.

Jak se můžete propagovat jako místo se zárukou nejlepší ceny, když se to neodráží na výsledcích?

Je zde trhlina mezi příslibem značky a zkušenostmi uživatele.

A to může být jeden z důvodů, proč Trivago, jako značka, ztratilo určitou popularitu v očích uživatelů.

Zatímco změny algoritmů nabídek a hodnocení byly klíčové pro efektivitu investic hoteliérů u Trivaga (což se proměnilo ve vyšší nebo nižší příjmy), pro získání potenciálního množství rezervací, které může Trivago generovat hotelům, je nyní klíčová jeho atraktivita pro cestující.

Toto jsou dvě klíčové oblasti, které je třeba pozorně sledovat, aby byla zajištěna úspěšná výkonnost hotelů, a očekáváme (zároveň doufáme!), že právě tyto dvě hlavní oblasti Trivago zohlední.
Stejně jako všechno, co se týká technologií a digitálního ekosystému – a to zejména, pokud jde o Metasearch reklamu – změna je normou a rychlost změny je paradigma.

Akční plán hoteliéra

Věci se mění tak rychle a tak často: reagování na změnu a přizpůsobení se v čase je klíčem k udržení konkurenceschopnosti.

To je stejný postoj, jaký musí přijmout i Trivago.
Trivago, jako reklamní platforma, stále vykazuje pozitivní ukazatele a je nákladově efektivním kanálem, zejména ve srovnání s řadou dalších možností pro digitální reklamu, ze kterých si hotely mohou vybrat. To nemůže být nezávislými hotely v jejich snaze o získání přímých rezervací ignorováno.

Trivago zůstává lídrem v získávání návštěvnosti v oblasti Metasearch, zejména pro hotely napříč Evropou. Právě tam je zaznamenána velká míra online návštěvnosti hotelů (oficiální webové stránky nebo cestovní agentury) přes Trivago, což z něj dělá užitečný kanál.

Optimalizace míry konverze je klíčová pokud jde o přeměnu vysoké návštěvnosti Trivaga na skutečné rezervace. Hotely na to musí být dobře vybaveny vynikajícími úvodními stránkami, výkonným rezervačním systémem a především optimalizovaným uživatelským prostředím pro mobilní zařízení (protože 70 % návštěvnosti Trivaga pochází z mobilu).

To jsou některé z taktických činností nutných k maximalizaci možností Trivaga.

Připojte se k tisícům dalších úspěšných hotelů, které využívají technologii a služeb pro získání přímých rezervací od Bookassist, několikrát oceněné společnosti.