Blog pro hotelnictví

V roce 2019 sledujeme pokračující trend rostoucích tržeb na mobilních zařízeních

By Editor | On 11 06 2019

Tržby z mobilních zařízení rostou a Bookassist V10 mobilní rezervační systém výrazně navyšuje přímé rezervace

Bookassist nepřetržitě monitoruje a zveřejňuje statistiky návštěvnosti a tržeb z mobilních zařízení již několik let. Měříme statistiky pro více než 1 000 hotelů v celé Evropě a analyzujeme měnící se trendy. Zde jsou naše nejnovější informace pro první čtvrtletí roku 2019.

Návštěvnost stránek hotelů z mobilních zařízení

Za celý rok 2018 jsme zaznamenali pokračující nárůst návštěvnosti hotelů z mobilních zařízení, převážně na úkor návštěvnosti z tabletů a do jisté míry také z osobních počítačů a notebooků. Ve srovnání s lety 2016 a 2017 nárůst návštěvnosti z mobilních zařízení rozhodně zpomaluje. Toto zpomalení si vysvětlujeme dosažením rovnovážného stavu mezi používáním mobilních zařízení a počítačů v celé řadě zemí. Není to příliš překvapivé, protože mobilní zařízení prodělala mezi lety 2015 a 2018 překotný vývoj, což vedlo k rapidnímu nárůstu mobilních přístupů k webovým stránkám (a snížení relevance používání tabletů). Nyní má většina uživatelů velmi výkonné chytré telefony, a tak se rovnováha mezi používáním chytrých telefonů, počítačů a notebooků pravděpodobně stabilizuje.

Tento trend do jisté míry pokračoval i v prvním čtvrtletí roku 2019, přičemž počítače ustupují mobilním zařízením takřka ve všech oblastech. Změna poměrů však není tak dramatická jako v období 2016–2018.

Tržby hotelů z mobilních zařízení

Situace v oblasti tržeb z mobilních zařízení nám však dává jinou představu o možných příležitostech. Návštěvnost se sice stabilizuje, růst tržeb je silnější a poměr mobilní návštěvnosti tvůči návštěvnosti z počítačů zůstává vyšší, než poměr tržeb z mobilních zařízení oproti počítačům. Stále tedy evidentně existuje příležitost zvýšit tržby z mobilních zařízení.

Z našich dat vidíme, že se tento trend promítá i do prvního čtvrtletí roku 2019 a růst tržeb na mobilních zařízeních dosahuje dvouciferných hodnot.

Příležitosti a trendy

Trendy ukazují jasně, že optimalizace pro mobilní zařízení je velmi důležitá. Optimalizace rezervačního systému na mobilní zařízení je však zcela nezbytná, pokud opravdu chcete využít příležitosti, kterou mobilní uživatelé představují. Pokud tyto uživatele neoslovíte, nejspíše si zarezervují svůj pobyt někde jinde, například na velmi propracovaných mobilních platformách OTA.

V Bookassist velmi usilovně pracujeme na vylepšování všech aspektů rezervačního procesu na mobilních zařízeních. Rezervační systém V10 Mobile je nejpokročilejší platformou v oboru a prokázal, že dokáže zvýšit tržby i konverzní poměr, přičemž dosahuje vyšších průměrných hodnot rezervací a dokonce přináší lepší příležitosti k doplňkovému prodeji.

Analyzovali jsme hotely, které přešly z méně propracovaných mobilních implementací na nový rezervační systém Bookassist V10 Mobile. Při srovnání poměru relací přinášejících tržby ke všem ostatním relacím, je poměr vyšší u uživatelů mobilních zařízení. Systém V10 Mobile vykazuje dvouciferný nárůst tržeb na mobilních zařízeních, což vede ke zvýšení konverzí u všech klientů na našich klíčových trzích.

Slovo závěrem

Poselství je jasné. Je nesmírně důležité zaměřit se na mobilní uživatele.

Přibližně polovina online zákazníků si váš hotel prohlíží z mobilního zařízení, a tak je nezbytné, aby vaše stránky byly na mobilní zařízení přizpůsobené. Mnohem důležitější je však, aby byl váš rezervační systém optimalizován pro mobilní konverze, jinak přijdete o obrovské množství příležitostí k tržbám. Bookassist vám pomůže vyřešit tento problém ještě dnes, díky chytrým webovým stránkám a rezervačnímu systému V10 Mobile optimalizovanému pro mobilní zařízení. Kontaktujte nás ještě dnes.


Mrak štítkůPoslední příspěvky na blogu


Novinky a tisk


bookassist - technology & online strategy for hotels

Adresa: Dlouhá 705/16, 110 00 Praha 1, Czechia
Telefon: +420 227 195 117 Fax: +420 227 195 117
Email:
Web: https://bookassist.org/cz