Blog pro hotelnictví

Tržby z transakcí uskutečněných z mobilních zařízení rostly i ve 3. čtvrtletí 2018. Jste připraveni?

By Des O'Mahony | On 28 11 2018

​Mobilní služby už nejsou budoucnost, nýbrž jde zcela o fenomén současnosti

Na těchto stránkách jsme již dříve ukázali, jak v první polovině roku 2018 vzrostla návštěvnost a tržby z transakcí přes mobilní zařízení a nyní přinášíme aktualizaci údajů za první tři čtvrtletí roku 2018. Stále postupující změna vytvořila okamžité příležitosti pro hotely. Nebo jinak řečeno – hotelům, které nejsou připraveny na myšlenkové nastavení vstřícné k mobilním řešením, přináší okamžité a reálné problémy.

Níže uvedené údaje uvádějí podíl zaznamenaných přístupů z mobilních telefonů, tabletů a desktopů (jedinečné relace) na stovky klientských webových stránek systému Bookassist po celé Evropě v prvních 9 měsících roku 2018. Pozoruhodné je, že v regionech Irska/Velké Británie a Španělska/Portugalska je aktuálně podíl návštěv z desktopů jen 50% nebo nižší oproti návštěvám z mobilních zařízení. V ostatních regionech je podíl návštěv z desktopů stabilní nebo se meziročně mírně snižuje. Růst přístupů z mobilních telefonů v posledním čtvrtletí většinou rostl na úkor přístupů z tabletů.


Tyto údaje a meziroční změna naznačují, že ve většině regionů zřejmě dosahujeme stabilní rovnováhy mezi přístupy z mobilních zařízení a z desktopů. Desktopy samozřejmě nemohou klesat do nekonečna, minimálně tedy dokud firmy a pracoviště budou používat stolní počítače a notebooky navzdory stále rostoucímu posunu směrem k mobilním zařízením.
Mobile traffic and its annual change year to end September 2018

Přístupy z mobilních zařízení a jejich meziroční změna ke konci září

Tato letošní relativní rovnováha v přístupech se však neodráží v generovaných tržbách. V nich vidíme dvojciferný nárůst výnosů z transakcí uskutečněných z mobilních zařízení a pokles výnosů z desktopových transakcí na všech trzích. Údaje ukazují výrazně rostoucí důvěru uživatelů mobilních zařízení ve vztahu k transakcím prováděným z těchto zařízení, přičemž tento trend stále roste a náskok desktopových transakcí se tím stále snižuje. Generování tržeb z mobilních zařízení má před sebou stále ještě dlouhou cestu, než dosáhne úrovně srovnatelné s desktopy, avšak je jasné, že se tak stane spíš dříve než později.

Mobile-generated revenue and its annual change year to end September 2018
Tržby generované přístupy z mobilních zařízení a jejich meziroční změna ke konci září

Responzivní web už nestačí

V celkovém souhrnu zde uvedené údaje ukazují, že mít webovou stránku optimalizovanou a plně funkční pro mobilní přístroje a mobilní platformu elektronického obchodu má kritický význam pro hotely, které chtějí těžit z přímého prodeje s vyššími maržemi. Mobilní uživatelská zkušenost se zřetelně liší od uživatelské zkušenosti s počítačem, a proto si žádá jiný a poměrně specifický přístup.

Aplikace stejné uživatelské zkušenostiu desktopu jako při použití mobilní verze, tedy typicky „responzivní“ přístup, prostě již nestačí. Každá platforma, ať už desktopová či mobilní, musí být optimalizována pro své uživatele a z hlediska svých možností uživatelského zážitku a očekávání. Právě proto společnost Bookassist vyvinula a spustila řešení pro uživatelskou zkušenost s mobilními rezervačními systémy V10, tedy jedinečný přístup k mobilním rezervacím, který se podobá aplikacím a ukazuje se jako nesmírně efektivní nástroj podpory výnosů hotelů z přístupů přes mobilní přístroje..

Je čas, aby se hotely postavily čelem k mobilní výzvě a příležitosti, kterou přináší.


Mrak štítkůPoslední příspěvky na blogu


Novinky a tisk


bookassist - technology & online strategy for hotels

Adresa: Dlouhá 705/16, 110 00 Praha 1, Czechia
Telefon: +420 227 195 117 Fax: +420 227 195 117
Email:
Web: https://bookassist.org/cz