Blog pro hotelnictví

Návštěvnost z mobilních zařízení roste. Tržby jsou však primárně generovány v desktopovém rozhraní

By Des O'Mahony | On 01 08 2018

Ačkoli i v roce 2018 pokračuje růst návštěvnosti z mobilních telefonů, z hlediska počtu transakcí prozatím stále vede desktopové prostředí

Společnost Bookassist nadále analyzuje měnící se chování uživatelů mobilních zařízení na více než 1 000 hotelových webech v Evropě. V uplynulém období, tedy za celý rok 2017, jsme zaznamenali výraznou meziroční změnu využívání mobilního prostředí oproti prostředí desktopovému, a to jak z hlediska počtu relací, tak z hlediska generování příjmů.. Celková návštěvnost z mobilních zařízení překročila v některých regionech návštěvnost z desktopového prostředí a i v ostatních regionech se rychle vyvíjela tímto směrem. Zde představujeme stejnou analýzu za první polovinu roku 2018.

Návštěvnost z mobilních zařízení stále roste

Z hlediska návštěvnosti (měřené počtem relací) pokračuje přechod do mobilního prostředí, i když zjevně pomalejším tempem. Na návštěvnost z desktopového prostředí nyní u hotelů v Irsku a Spojeném království připadá jen 40 % relací a ve Španělsku a Portugalsku je tento podíl téměř vyrovnaný.

Ve všech případech stoupá zejména návštěvnost z mobilních telefonů, přestože růst nyní zpomalil na jednotky procentních bodů. Je zajímavé, že ve většině případů rychle klesá procento návštěvnosti z tabletů ve prospěch mobilních telefonů.

Relace návštěvníků podle zařízení na hotelových webech klientů společnosti Bookassist v Evropě od ledna do června 2018
Obrázek 1: Relace návštěvníků podle zařízení na hotelových webech klientů společnosti Bookassist v Evropě od ledna do června 2018 a relativní změna (v závorkách) ve srovnání se stejným obdobím roku 2017. Návštěvnost z mobilních zařízení stále roste, avšak růst postupně zpomaluje.

Příjmy z mobilního prostředí stále zaostávají

Z hlediska příjmů z rezervací na hotelových webech jsme zaznamenali výrazné zvýšení počtu transakcí prováděných na mobilních telefonech a tabletech. Meziroční nárůst počtu mobilních transakcí dosahoval ve všech regionech dvouciferných hodnot, přestože oproti desktopovým transakcím je stále nízký (počet relací z mobilních telefonů sice výrazně převyšuje počet relací z tabletů, avšak skutečný počet transakcí je na obou platformách podobný).

I když růst počtu mobilních transakcí ve většině případů dosahuje dvouciferných hodnot, absolutně stále jasně dominuje desktopové prostředí.

Podíl na příjmech na evropských hotelových webech klientů společnosti Bookassist podle zařízení od ledna do června 2018
Obrázek 2: Podíl na příjmech na evropských hotelových webech klientů společnosti Bookassist podle zařízení od ledna do června 2018 a relativní změna (v závorkách) ve srovnání se stejným obdobím roku 2017. Příjmy z mobilních transakcí ve všech regionech rostou, prozatím ale neodpovídají vysokému podílu návštěvnosti z mobilních zařízení.

Zaměření na mobilní prostředí

Při obecnějším pohledu zjistíme, že polovina webových stránek zobrazených na celém světě nyní připadá na mobilní prostředí (zdroj: https://www.statista.com/statistics/241462/global-mobile-phone-website-traffic-share/ ). V Asii tento podíl již v únoru 2017 dosáhl 65 %.

Zjevně se však projevují jisté rozdíly v chování, které brání růstu počtu mobilních transakcí, ať už je jejich příčinou zvyk, způsob využívání nebo technické překážky. Společnost Bookassist usiluje o odstranění technických překážek vydáním nového rezervačního nástroje V10 Mobile , jehož účelem je pomoci zvýšit příjmy z mobilních rezervací. Probíhající zavádění nástroje V10 Mobile, v současné době nejpokročilejší rezervační platformy na světě, má bezpochyby na růstu počtu transakcí z mobilních telefonů určitý podíl. Od dubna na platformu V10 Mobile postupně přecházejí další hotely, a proto bude možné přímý dopad platformy V10 Mobille analyzovat až ve druhé polovině roku.

Vzhledem k rostoucímu počtu mobilních relací ve všech regionech a poměrně nízkému počtu transakcí je zřejmé, že mobilní prostředí má značný nevyužitý potenciál. Pozorujeme, že úsilí většiny poskytovatelů ovládnout mobilní prostředí se vyznačuje nízkou kvalitou, rychlostí a využitelností. Proto jsme se na tyto oblasti zaměřili prostřednictvím našeho našeho moderního responzivního systému Smart Web a nové rezervační technologie V10 Mobile..

Nejlepší způsob, jakým může každý hotel vylepšit svůj potenciál přímých rezervací, spočívá v zaměření na mobilní transakce všemi možnými cestami. To zahrnuje využívání nejlepšího mobilního webu a rezervační technologie s vysokou rychlostí a využitelností a zavedení strategie poskytování motivačních pobídek za využívání mobilního prostředí. Každý, kdo se dnes nevěnuje klientům přicházejícím z mobilního prostředí, se ochuzuje o značné příjmy v budoucnu.


Dr. Des O’Mahony je generálním ředitelem a zakladatelem společnosti Bookassist (http://www.bookassist.com), oceňované technologické firmy zajišťující digitální strategie pro hotely na celém světě. Nositel ocenění „Top 20 Extraordinary Minds“ asociace HSMAI.


Mrak štítkůPoslední příspěvky na blogu


Novinky a tisk


bookassist - technology & online strategy for hotels

Adresa: Dlouhá 705/16, 110 00 Praha 1, Czechia
Telefon: +420 227 195 117 Fax: +420 227 195 117
Email:
Web: https://bookassist.org/cz