Blog pro hotelnictví

GDS - příležitost, která bývá často nevyužita.

By Editor | On 11 06 2018

Pawel Debakowski, Claire Sawier a Des O’Mahony

Spuštění GDS může být významným zdrojem vyššího počtu rezervací a navýšení zisku. Při správné optimalizaci jsou výdaje na akvizici nižší než v případě OTA. Maximální efektivity dosáhnete využitím spravované GDS služby, jako nabízí například Bookassist.

Open For Business Sign

Další možnosti přímých rezervací

Každý majitel hotelu zná výhody přímých online rezervací. Ale potenciál přímých rezervací se neomezuje pouze na rezervace přes vlastní webovou stránku. V posledních letech se například staly velmi efektivní cestou pro navýšení přímých rezervací služby MetaSearch na internetových nabídkových serverech. Náš tým pro správu MetaSearch ve společnosti Bookassist dokázal v prvním čtvrtletí roku 2018 dosáhnout nárůstu počtu rezervací souvisejících s MetaSearch o 130 procent v porovnání s posledním čtvrtletím roku 2017 (viz. https://bookassist.org/company/testimonials/cz/). Přestože jsou s těmito rezervacemi v porovnání s přímými rezervacemi na stránkách hotelu spojené další výdaje, nejedná se o výdaje na úrovni provizí OTA. Hotel získává všechny informace o zákazníkovi, které může využít před pobytem, během něj i po něm.

Existují ještě nějaké další možnosti, jak navýšit zisk hotelu, s výjimkou neustálého přesouvání rezervací mezi B2C kanály, přímými rezervacemi a nejrůznějšími OTA? Co kdybyste mohli získat další rezervace s mnohem nižšími náklady, než jsou náklady na rezervace přes OTA? Velice často přehlíženou a nepochopenou službou, která je právě toho schopna dosáhnout, je globální distribuční systém neboli GDS. Pokud ho využijete odpovídajícím způsobem jako dodatečný distribuční kanál, mohou vám rezervace prostřednictvím GDS pomoci navýšit zisk velice zajímavým způsobem.

Globální distribuční systém

GDS je rozsáhlá počítačová síť, která představuje jednotný přístupový bod pro cestovní agentury a cestovní kanceláře po celém světě (Zahrnuje také leteckou dopravu, půjčovny aut a autobusovou a železniční dopravu, ale těmito možnostmi se zde nebudeme zabývat.) Hlavními hráči na poli GDS, kteří spolu soupeří, jsou Sabre, Amadeus a Travelport (který zahrnuje Galileo, Apollo a Worldspan). GDS služby mohou být hotelům nabízeny prostřednictvím „poskytovatele“, jakým je Bookassist, který zastává roli hlavního styčného bodu mezi hotelem a GDS. Někteří z hlavních hráčů na poli GDS mohou být sami poskytovateli.

GDS je obzvláště důležitý v případě služebních cest a správy firemních cestovních účtů. Celá řada velkých společností stále pro správu svých cestovních výdajů využívá služeb cestovních agentur nebo dokonce interních cestovních oddělení.

Zdroj vyššího počtu rezervací

Studie z roku 2017, která zahrnovala více než 900 cestovních agentů z 52 zemí ukázala, že cestovní agentury stále hlásí rekordní množství hotelových rezervací prostřednictvím GDS. Studie předpověděla, že v roce 2017 překročí nárůst rezervací hotelů prostřednictvím GDS 68 milionů - což je o více než 2 miliony vyšší počet rezervací oproti roku 2016. Informace, které studie shromáždila, také prokázaly, že rezervace hotelů pomocí GDS a průměrné denní sazby (ADR), generované prostřednictvím cestovních agentur, stále narůstají.

GDS například umožňuje přístup k rezervacím firemních služebních cest a k rezervacím agentur, které by ve většině případů nebylo možno získat jinou cestou. Jinými slovy, pokud GDS agent/objednavatel nenajde váš hotel v rámci GDS, nebude se ho snažit hledat jinými cestami - namísto toho zůstane v prostředí GDS a provede rezervaci v jiném hotelu, který je v GDS dostupný.

Je důležité poznamenat, že rezervace firemních klientů prostřednictvím GDS obvykle nabízejí kvalitní zákazníky, kteří zpravidla dále navyšují zisk hotelu v rámci restauračních služeb stravováním přímo v hotelu prostřednictvím diet, oproti turistům, kteří tráví čas mimo hotel.

GDS Fee Elements

Zpoplatnitelné a nezpoplatnitelné GDS rezervace

Poplatky za rezervace prostřednictvím GDS mohou nezřídka působit komplikovaně ve srovnání s „jednoduchým“ systémem OTA. Na služby v rámci GDS se vztahuje nejprve poplatek na rezervaci za použití systémů GDS, velice často označovaný jako transakční poplatek, který je pevně daný. Další poplatky mohou být účtovány za služby poskytovatele GDS v závislosti na konkrétním poskytovateli, a zpoplatněno může být i provedení rezervace cestovní agenturou. V rámci GDS existují celkem dva druhy rezervací, označované jako zpoplatnitelné a nezpoplatnitelné, což odkazuje na skutečnost, zda cestovní agentura má či nemá nárok na účtování poplatku.

Z rozhovorů se společností Bookassist, jednou z největších sítí TMC (společností pro správu cestovních záležitostí) vyplynulo, že více než 80 % rezervací, které nyní spravují, se řadí mezi nezpoplatnitelné. Ze strany hotelu jsou se získáním nezpoplatnitelné rezervace spojené pouze dva výdaje - transakční poplatek za použití systému GDS a poplatek pro poskytovatele.

V případě zpoplatnitelných rezervací je třeba k transakčnímu poplatku za použití GDS a poplatku pro poskytovatele třeba přičíst obvykle ještě zhruba 8-10% poplatek pro agenturu. Ale i v tomto případě získáváte za rezervaci tu nejlepší možnou sazbu (BAR) a obvykle také kvalitního firemního zákazníka, který generuje další zisk.

GDS výdaje na akvizici

Jak je na tom tedy GDS po stránce toho nejdůležitějšího, tedy výdajů na akvizici (CPA)? S ohledem na existenci pevného transakčního poplatku závisí výpočet CPA u GDS rezervace na dosažené sazby hotelu a délce pobytu. Jinými slovy závisí na hodnotě rezervace. Například v případě BAR rezervace na jednu noc by mohl transakční poplatek 9 EUR odpovídat 10 i více procentům z ceny, zatímco v jiných případech, kdy je provedena rezervace na více dní a/nebo se na rezervaci vztahuje vyšší sazba, může poplatek tvořit méně než 1 procento. V takových případech je výše poplatku za podobné rezervace u některých poskytovatelů GDS často nižší než 5 či 6%.

V naší společnosti Bookassist dosahuje GDS tým průměrného CPA ve výši zhruba 14% v kombinaci zpoplatnitelných a nezpoplatnitelných GDS rezervací oproti 15% v roce 2017. Naše vysoce optimalizované hotely dosahují u této kombinace hodnoty 12% i nižší, přičemž se řada z nezpoplatnitelných rezervací pohybuje na hranici 7% nebo méně.

GDS CPA of 12%

Práce s GDS

V prostředí GDS jsou k dispozici také další příležitosti, které lze využít, například často diskutovaná „konsorcia“, GDS marketing, GDS preferované seznamy a další. Tyto služby jsou ve všech případech dále zpoplatněné a mohou být efektivní - ale nejsou použitelné univerzálně.

Pro samostatné hotely mohou být požadavky na vstup do konsorcia či správa účtů v rámci GDS nevýhodné. Právě zde přichází ke slovu spravovaná služba, jakou je Bookassist, díky které má majitel hotelu čas na běžnou správu provozu GDS, ale současně má jistotu, že optimalizované rezervace probíhají zcela bezproblémovým způsobem. Jen velice málo poskytovatelů nabízí skutečně spravovanou službu, ale tam, kde je to možné, má jasný pozitivní dopad na výkonnost a rozhodně ji doporučujeme.

Správa RFP - další byznys

Podobně, jako využíváte možností digitálního marketingu ke zlepšení propagace využití potenciálu přímých rezervací, je stejně tak možno využít v rámci GDS za účelem zvýšení návratnosti. Hlavní technikou je zde správa RFP. RFP znamená „request for proposal“ (požadavek na nabídku), což je situace, kdy firmy uvědomí trh o množství nocí, které bude dle svých očekávání v nadcházejícím roce vyžadovat.

Hotely mohou mít velice výrazný prospěch už ze zakomponování zpoplatnitelných GDS BAR rezervací do svého internetového portfolia, ale právě odpovídající správa GDS RFP a vztahů s firemními zákazníky vám umožňují prokázat své dovednosti v oblasti správy příjmů.

Jednou ročně mají hotely příležitost vytvořit nabídky pro firemní GDS klienty v závislosti na lokaci, hotelovém vybavení a standardech, požadovaných konkrétními firemními klienty. Nástroje pro správu RFP a související informace o trhu mohou výrazně pomoci při získávání těch pravých zakázek. Hotely mají v rámci RFP sezóny k dispozici například informace o požadavcích na pokoj a počet nocí v dané lokaci po celém světě, stejně jako o lokaci firemních kanceláří/provozů. Jsou-li tyto informace správně využity, mohou hotelům pomoci k cennému navýšení počtu zakázek s dobrou marží.

Ačkoliv počáteční úsilí, vložené do RFP, může být poměrně vysoké, poskytovatelé jako Bookassist jsou schopni majitelům hotelu tuto situaci vyřešit a pomoci jim získat zakázky. V současné době je v plném proudu RFP „sezóna“, v rámci které firemní zákazníci sdělují hotelům své požadavky na pokoj a počet nocí pro rok 2019, a představuje tak velkou příležitost pro hotely v blízkosti klíčových firem a provozů.

Na závěr

GDS může být významným zdrojem vyššího počtu rezervací a navýšení zisku. Majitelům hotelů se zde otevírá skvělá šance navýšit svůj protfit využitím výhod GDS a maximalizovat zisk za volný pokoj (RevPAR). Při správné optimalizaci jsou výdaje na akvizici výrazně výhodnější než v případě OTA. V současné době již začala RFP sezóna pro rok 2019, která pro hotely představuje reálnou příležitost uplatnit se v tomto segmentu přímého trhu.

Je načase dát o sobě v rámci GDS vědět.


Pawel Debakowski je Product Manager pro GDS, Claire Sawier je Head of Marketing a Des O’Mahony je CEO a zakladatel společnosti Bookassist (https://www.bookassist.com), partnera pro technologie a digitální strategie pro hotely po celém světě, jenž je držitelem řady ocenění. Bookassist je expertem na přímé rezervace - The Direct Booking Expert™ - a je premium partnerem společnosti Google.


Mrak štítkůPoslední příspěvky na blogu


Novinky a tisk


bookassist - technology & online strategy for hotels

Adresa: Dlouhá 705/16, 110 00 Praha 1, Czechia
Telefon: +420 227 195 117 Fax: +420 227 195 117
Email:
Web: https://bookassist.org/cz