Blog pro hotelnictví

Téma dne: konverze

By Claire Sawier | On 19 07 2019

Claire Sawier, s Dr Des O’Mahony a Samantha Salazar.

Co je to konverze a proč je tak důležitá?

Konverzní poměr můžeme definovat jako procentuální vyjádření provedených rezervací vs celkové množství návštěv na webových stránkách. Jedná se o klíčový ukazatel využívaný k měření účinnosti marketingu.

V rezervačních systémech využívajících Google Analytics je díky funkci sledování e-commerce možné zjistit počet provedených rezervací a celkové tržby, ale také konverzní poměr e-commerce pro mobilní i počítačová zařízení.

Podle této tradiční definice se konverze rovná rezervaci. My ve společnosti Bookassist ale rozšiřujeme tuto definici.

Mýty o konverzi

Cílem většiny odborníků na hotelový marketing je získání rezervace, a tím to z hlediska výpočtu konverzního poměru končí – provedení rezervace znamená dosažení cíle. Starají se pouze o poměr mezi těmi, kdo jen prohlížejí, a těmi, kdo skutečně rezervují (tzv. „lookers to bookers“). Ale co taková storna? Posuzujete-li úspěšnost pouze podle počtu provedených rezervací, pak zapomínáte na to, co následuje po dokončení rezervace. Víte vůbec, kolik rezervací je následně stornováno?

V našem nedávném článku zaměřeném na storna jsme zjistili že ty skutečně úspěšné hotely se vyznačují tím, že sledují a pečlivě řídí oba ukazatele – jak konverze, tak storna. Vysoký konverzní poměr sice může vypadat dobře, ale pokud neplatí přísné stornovací podmínky, pak může docházet k velmi častému rušení rezervací.

Čistý konverzní poměr

Optimalizace konverzního poměru (CRO) je marketingová metoda zvyšování procenta návštěvníků webových stránek, kteří se stanou zákazníky. Jedná se o nezbytnou součást cesty vašeho hotelu k úspěchu na síti. Vaše CRO strategie se musí zaměřit především na:

 1. nasměrování těch správných návštěvníků na vaše webové stránky,
 2. přeměnu návštěv v rezervace a
 3. zajištění, aby byly rezervace úspěšně využity a zákazníci skutečně do vašeho hotelu přijeli.

Abychom zjistili, jaká je skutečná úspěšnost a marketingová účinnost, je třeba kromě konverzního poměru brát v úvahu také to, kolik procent rezervací bylo stornováno, jinými slovy musíme se řídit čistým konverzním poměrem. Je tedy nutné začít sledovat počet storen, jak přímých, tak provedených online cestovní agenturou, a díky tomu získáte přesnější ukazatel konverze pro své distribuční kanály a budete moci posoudit jejich skutečnou účinnost.

Hlavní je, aby se optimalizace konverzního poměru zaměřila na všechny fáze rezervačního procesu, tedy až do okamžiku pobytu v hotelu. Celé odvětví jako takové se musí přeorientovat na sledování čistého konverzního poměru a přestat se soustředit pouze na prováděné rezervace. Je nutné, aby se všichni odborníci na marketing zaměřili na kroky následující po provedení rezervace, aby byla minimalizována storna a zvýšil se čistý konverzní poměr. To je dnes obzvláště důležité, protože ke stornování nyní dochází v hotelovém odvětví čím dál tím častěji.

Nepřesné ukazatele konverze na webových stránkách

Často se uvádí, že průměrný konverzní poměr hotelových webových stránek je cca 2 %. Toto číslo vychází z počtu rezervací na „celkový“ počet relací na daných webových stránkách. Ale mnoho návštěvníků hotelových webových stránek samozřejmě nemá v úmyslu provádět žádné rezervace a jen si web prohlíží a hledá na něm inspiraci a informace týkající se lázní, restaurací, svateb či firemních stránek. Děláme to tak všichni.

Takže ačkoliv je počet konverzí užitečným ukazatelem, ve skutečnosti není příliš vypovídající. Podíváme-li se například na obrázek 1, uvedený konverzní poměr 2,93 % nám napoví, že daná webová stránka je ve svém oboru nadprůměrná, ale už se z něj nedozvíme, jaké další kroky je nutné podniknout, aby došlo ke zvýšení četnosti rezervací.

Obrázek 1
Obrázek 1: Ukázka dat služby Google Analytics pro tříhvězdičkový hotel v centru Dublinu.


Protože webové stránky hotelů jsou zpravidla částečně určené k informování a částečně k e-commerce, užitečnějším ukazatelem v jejich případě bude konverzní poměr rezervačního systému. Celkový konverzní poměr webových stránek je totiž zkreslený a je nižší kvůli celkovému počtu nejrůznějších návštěvníků. Zato konverzní poměr rezervačního systému se týká výhradně rezervačního aspektu vašeho online podnikání, a proto bude pravděpodobně přesnější a do budoucna i užitečnější.

Konverzní poměr rezervačního systému a cílový konverzní trychtýř pro vás budou zdrojem celé řady dalších informací, zejména pokud váš rezervační systém využívá nástroj Enhanced E-commerce od Google Analytics, což nabízí i Bookassist. Cenné údaje z tohoto nástroje popisují chování uživatelů, uvádějí, kolik osob zahájí proces registrace, o které pokoje či nabídky mají zájem, ve které fázi hotel přichází o zákazníky a kde je stále prostor ke zkvalitnění služeb pro zákazníky.

My v Bookassist se domníváme, že pro hotely je důležitější konverzní poměr rezervačního systému než celkový konverzní poměr počítaný pro celé webové stránky. Hotely by se také neměly spokojit s dosažením průměrného výsledku a měly by neustále usilovat o zlepšení. Úspěšné hotely, dosahující nadprůměrných výsledků konverzního poměru, se od ostatních nápadně liší. Hodnotu konverze ale ovlivňuje celá řada různých faktorů, kvůli kterým někdy výsledky značně kolísají. I úspěšné hotely někdy vykazují podprůměrný konverzní poměr, ačkoliv se jim vede dobře. Záleží na celkových cílech jejich webových stránek a typech zákazníků, které se snaží přilákat. Jednoduše řečeno, každý hotel je naprosto odlišný a mnohdy není možné je posuzovat podle průměru v daném odvětví.

Silná konverzní strategie = silný konverzní poměr

Silného konverzního poměru lze dosáhnout jen se správnou konverzní strategií. Dosáhnout správné strategie je časově i finančně náročné a vyžaduje to plné soustředění, ale následné dosažení růstu tržeb za všechnu tu práci stojí. Jakmile je totiž dokončena optimalizace rezervačního konverzního trychtýře a rezervační proces začne aktivně a bezproblémově fungovat, zvýší se počet rezervací i konverzní.

Pokud nejsou vaše webové stránky ani váš rezervační systém optimalizovány pro konverzi, pak jen zbytečně přicházíte o peníze, které investujete ve snaze o zvýšení návštěvnosti svých webových stránek. Velké množství hotelů bývá překvapeno, když navýšením výdajů za PPC kampaně nebo Metasearch reklamu nedojde k významnému nárůstu počtu rezervací. To je způsobeno špatně cílenou strategií. Samozřejmě je pravdou, že čím více do něčeho investujete, tím se zvyšuje šance na úspěch, ale pokud před investováním do propagace webových stránek nevezmete v úvahu otázku konverze, zjistíte, že můžete dosáhnout jen malého nárůstu tržeb, který nestojí za náklady a úsilí vynaložené na dodatečnou reklamu.

Svůj čas a peníze využijete lépe, když se nejprve postaráte o to, aby váše webové stránky, rezervační systém i jeho nastavení přeměňovaly stávající návštěvníky v zákazníky, a až potom se zaměříte na zvyšování návštěvnosti.

Vyzkoušejte si celý proces rezervace sami, abyste z vlastní zkušenosti porozuměli tomu, jaký zážitek čeká potenciálního zákazníka, který se rozhodne pro online rezervaci pokoje ve vašem hotelu. Nikdo není nadšen z pomalých stránek, nepřesných informací, nefungujících odkazů nebo nekonečného proklikávání velkým množstvím informací, aby se člověk dostal k tomu, co opravdu hledá, a to všechno ještě na stránkách s pochybným zabezpečením ochrany osobních údajů. Hotel často přijde o potenciální rezervaci ještě předtím, než si zákazník vůbec ověří dostupnost daného termínu.

Nejdříve CRO, až potom SEM

Zvýšení aktuálního konverzního poměru vašich webových stránek povede také k lepšímu zhodnocení aktuální návštěvnosti. Je totiž nákladově efektivnější dosáhnout zvýšení tržeb prostřednictvím stávajících návštěv, než se snažit získat nové návštěvníky na web. A co je ještě lepší, když zvýšíte svůj konverzní poměr předtím, než zainvestujete do online reklamy, bude návratnost vaší investice v rámci veškerých budoucích marketingových aktivit také vyšší. Lepší konverzní poměr společně s nárůstem návštěvnosti vyústí ve zvýšení tržeb z přímých rezervací.

Bezproblémové fungování rezervačního systému

Očekávání zákazníků jsou všude po světě stejná – chtějí rychlý, bezproblémový a bezpečný rezervační proces. Komplikace nejsou přípustné, a čím komplikovanější rezervační proces, tím vzniká větší riziko pro hotely - nižší konverze a tedy nižší příjmy.

Vaše webové stránky, rezervační systém a strategie digitálního marketingu musí fungovat v dokonalé harmonii. V takovém komplexním scénáři za (a) strategie vašeho digitálního marketingu přitahuje návštěvníky se silným nákupním potenciálem, který za (b) vede k návštěvě vaší stránky, která je zcela optimalizována a přizpůsobena pro mobilní zařízení a zobrazuje nejlepší dostupnou cenu a jasně formulované výhody přímé rezervace, čímž jsou za (c) zákazníci nasměrováni do rezervačního systému, kdy za (d) jeho obsah i vizuální stránka jsou jasné a srozumitelné a usnadňují zákazníkům dokončit jejich rezervaci.

Bookassist zajistí plnou integraci rezervačního systému, webových stránek a digitálního marketingu, a díky tomu probíhá provádění přímých rezervací naprosto bezproblémově. Ucelený přístup je daleko efektivnější než využívání jednotlivých poskytovatelů pro řešení jednotlivých operací, protože pak je daleko těžší dosáhnout plné integrace.

Jak zvýšíte konverzní poměr?

Existuje několik způsobů, jak můžete dosáhnout zvýšení konverzního poměru vašich webových stránek a vašeho rezervačního systému pro počítače i mobilní zařízení. V našem dalším článku se podrobně zaměříme na úspěšnou optimalizaci konverzního poměru a podělíme se s vámi o několik příběhů s velmi zajímavými úspěchy. Nenechte si ho ujít!

Závěr

Konverze je klíčovým ukazatelem marketingové úspěšnosti, ale k tomuto tématu se váže i mnoho mýtů a hotely se musí zaměřit na čísla, která jsou skutečně relevantní. Silná konverzní strategie je nezbytná pro dosažení silného konverzního poměru. Hotely, které se komplexním způsobem snaží eliminovat veškeré rezervační problémy, dosahují vyšších konverzí a nárůstů tržeb z přímých rezervací.

Zakladatelem a CEO společnosti je Dr. Des O’Mahony, Claire Sawier je marketingovou ředitelkou a Samantha Salazar je specialistkou digitálního marketingu pro Bookassist, společnosti, která je několikanásobně oceněným poskytovatelem rezerervačních technologií a strategickým partnerem hotelů po celém světě.


V roce 2019 sledujeme pokračující trend rostoucích tržeb na mobilních zařízeních

By Editor | On 11 06 2019

Tržby z mobilních zařízení rostou a Bookassist V10 mobilní rezervační systém výrazně navyšuje přímé rezervace

Bookassist nepřetržitě monitoruje a zveřejňuje statistiky návštěvnosti a tržeb z mobilních zařízení již několik let. Měříme statistiky pro více než 1 000 hotelů v celé Evropě a analyzujeme měnící se trendy. Zde jsou naše nejnovější informace pro první čtvrtletí roku 2019.

Návštěvnost stránek hotelů z mobilních zařízení

Za celý rok 2018 jsme zaznamenali pokračující nárůst návštěvnosti hotelů z mobilních zařízení, převážně na úkor návštěvnosti z tabletů a do jisté míry také z osobních počítačů a notebooků. Ve srovnání s lety 2016 a 2017 nárůst návštěvnosti z mobilních zařízení rozhodně zpomaluje. Toto zpomalení si vysvětlujeme dosažením rovnovážného stavu mezi používáním mobilních zařízení a počítačů v celé řadě zemí. Není to příliš překvapivé, protože mobilní zařízení prodělala mezi lety 2015 a 2018 překotný vývoj, což vedlo k rapidnímu nárůstu mobilních přístupů k webovým stránkám (a snížení relevance používání tabletů). Nyní má většina uživatelů velmi výkonné chytré telefony, a tak se rovnováha mezi používáním chytrých telefonů, počítačů a notebooků pravděpodobně stabilizuje.

Tento trend do jisté míry pokračoval i v prvním čtvrtletí roku 2019, přičemž počítače ustupují mobilním zařízením takřka ve všech oblastech. Změna poměrů však není tak dramatická jako v období 2016–2018.

Tržby hotelů z mobilních zařízení

Situace v oblasti tržeb z mobilních zařízení nám však dává jinou představu o možných příležitostech. Návštěvnost se sice stabilizuje, růst tržeb je silnější a poměr mobilní návštěvnosti tvůči návštěvnosti z počítačů zůstává vyšší, než poměr tržeb z mobilních zařízení oproti počítačům. Stále tedy evidentně existuje příležitost zvýšit tržby z mobilních zařízení.

Z našich dat vidíme, že se tento trend promítá i do prvního čtvrtletí roku 2019 a růst tržeb na mobilních zařízeních dosahuje dvouciferných hodnot.

Příležitosti a trendy

Trendy ukazují jasně, že optimalizace pro mobilní zařízení je velmi důležitá. Optimalizace rezervačního systému na mobilní zařízení je však zcela nezbytná, pokud opravdu chcete využít příležitosti, kterou mobilní uživatelé představují. Pokud tyto uživatele neoslovíte, nejspíše si zarezervují svůj pobyt někde jinde, například na velmi propracovaných mobilních platformách OTA.

V Bookassist velmi usilovně pracujeme na vylepšování všech aspektů rezervačního procesu na mobilních zařízeních. Rezervační systém V10 Mobile je nejpokročilejší platformou v oboru a prokázal, že dokáže zvýšit tržby i konverzní poměr, přičemž dosahuje vyšších průměrných hodnot rezervací a dokonce přináší lepší příležitosti k doplňkovému prodeji.

Analyzovali jsme hotely, které přešly z méně propracovaných mobilních implementací na nový rezervační systém Bookassist V10 Mobile. Při srovnání poměru relací přinášejících tržby ke všem ostatním relacím, je poměr vyšší u uživatelů mobilních zařízení. Systém V10 Mobile vykazuje dvouciferný nárůst tržeb na mobilních zařízeních, což vede ke zvýšení konverzí u všech klientů na našich klíčových trzích.

Slovo závěrem

Poselství je jasné. Je nesmírně důležité zaměřit se na mobilní uživatele.

Přibližně polovina online zákazníků si váš hotel prohlíží z mobilního zařízení, a tak je nezbytné, aby vaše stránky byly na mobilní zařízení přizpůsobené. Mnohem důležitější je však, aby byl váš rezervační systém optimalizován pro mobilní konverze, jinak přijdete o obrovské množství příležitostí k tržbám. Bookassist vám pomůže vyřešit tento problém ještě dnes, díky chytrým webovým stránkám a rezervačnímu systému V10 Mobile optimalizovanému pro mobilní zařízení. Kontaktujte nás ještě dnes.


Zeptali jsme se hoteliérů, jak bojují se storny a přinášíme vám jejich odpovědi

By Editor | On 04 06 2019

V našem prvním díle jsme se věnovali nárůstu zrušených rezervací a fenoménu rezervací pro jistotu vytvořených „nerozhodnými“ lidmi, kteří si udělají rezervace v několika hotelích najednou a následně se pro některou (nebo žádnou) z nich rozhodnou až později. Když dáte potenciálním hostům možnost zrušit rezervaci později a zcela zdarma, často tím návštěvníky přesvědčíte, aby si pobyt u vás zarezervovali, ale každopádně tak činí s menší mírou závazku.

Ale nárůst zrušených rezervací již přerostl únosnou míru, obzvláště z online cestovních agentur (> 40 %), které tuto praxi agresivně prosazují. Hotely v tomto směru následují cestovní agentury a zaměřují se více na „bezplatná zrušení“ u přímých rezervací, ale konečným výsledkem je promarněný cenný čas a zdroje vynaložené na udržení „rezervujících jen pro jistotu“, kteří rezervaci nakonec zruší, protože ve skutečnosti nikdy neměli v úmyslu přijet.

Hotely musí zaměřit své úsilí na přeměnu “z rezervace ve skutečný pobyt”. Zapomeňte na plýtvání časem s návštěvníky, kteří nemají v úmyslu zůstat a ve skutečnosti s největší pravděpodobností svou rezervaci zruší. Vybavení hotelů nevydrží na věky a s předstihem zadané rezervace, které končí zrušením těsně před příjezdem, značně ztěžují manažerům dosahování zisku.

Přeměňte rezervaci na skutečný pobyt, ne storno!

Když se budete zaměřovat na získávání zákazníků, kteří rezervují v předstihu s „bezplatným zrušením“, je to jako kdybyste si vedli seznam lidí, které váš hotel „zajímá“. Neměli byste na tyto zákazníky pohlížet stejně jako na ty, kteří si rezervaci udělali z toho důvodu, že chtějí váš hotel skutečně navštívit. Neradujte se z dobrého konverzního poměru, jestliže bude velká část vašich rezervací nakonec zrušena.

Zaměřte svou snahu na to, že nabídnete svým hostům řádné výhody pro přímé rezervace a pobídněte ty, kteří provádějí včasné rezervace, aby se zavázali k příjezdu platbou předem, případně alespoň složením nevratné zálohy.

V tomto ohledu se mohou hotely hodně učit od aerolinek. Než aby nabízely možnost bezplatného zrušení, která by jim snižovala kapacitu na dlouhou dobu, nabízejí některé aerolinky možnost zrušit let do 24 hodin od rezervace v případě, že je rezervace provedena méně než 7 dnů před odletem! Je to stejný koncept jako u bezplatného zrušení, ale díky tomu není kapacita aerolinek vázána celé týdny, nebo v některých případech i měsíce dopředu, jak tomu bývá v případě hotelů. Pokud má dojít ke zrušení rezervace, ať k němu dojde co nejdříve!

Vemte si příklad z aerolinek

Například Aer Lingus vám umožňuje zajistit si garantovanou cenu po dobu 24 hodin. Tato služba je navržena pro cestující, kteří si nejsou zatím úplně jistí svými plány a přesto by si rádi svou rezervaci za malý poplatek podrželi na 24 hodin. Rezervaci je nutné potvrdit celkovou úhradou před vypršením daného časového limitu, jinak se rezervace zruší a poplatek propadá. British Airways nabízí možnost udržení ceny letu na 72 hodin za malý poplatek také.

Proč hotely nabízí včasným rezervujícím možnost bezplatného zrušení až do 24 hodin před příjezdem? V takovém případě je dost možné, že pokoj byl blokován celé měsíce jen proto, aby byl na poslední chvíli zrušen.

American Airlines využívají jiný přístup. Prodávají k letence doplňkové služby, které vám umožňují kdykoli parametry letu změnit. Za takovou flexibilitu si ale připlatíte. Další z aerolinek jsou vůči lidem, kteří rádi plánují dopředu, shovívavější. Například Alaska Airlines umožňují zrušit let zdarma, ale pouze v případě, že tak učiníte 60 dnů před odletem. U některých aerolinek, například Southwest, můžete letenky zrušit prakticky kdykoli se vám zachce, peníze však získáte nazpět v podobě slevy na příští let uskutečněný do jednoho roku od původní rezervace. U Ryanair lze lety měnit, ale nelze je rušit, takže všechny rezervace „pro jistotu“ se stávají rezervacemi „využitými či promarněnými“.

A spousta dalších skvělých nápadů, které můžeme čerpat z odvětví, které je průkopníkem efektivity!
Řetězce jako Marriott, největší hotelová značka na světě nebo Hilton, jsou velmi dobře známy svými programy pro získání přímých rezervací. Program It Pays to book Direct (Vyplatí se rezervovat napřímo) od Marriott a Stop clicking around (Už přestaňte klikat), který nabízí Hilton, kombinují velmi silnou strategii pro získání přímých rezervací s chytrými storno podmínkami.

Přeborníci v získávání přímých rezervací, Marriott a Hilton, radí jak na to

V roce 2017 hotel Marriott skvěle přepracoval své zásady pro bezplatné zrušení rezervace z 24 hodin před check-inem na 48 nebo 72 hodin před plánovaným příjezdem. Další hotelové řetězce, jako například také Hilton, brzy změny storno podmínek následovaly.

„V našich více jak 5 000 hotelích pravidelně sledujeme vzorce chování hostů, jakým způsobem rezervují a stornují rezervace a povšimli jsme si, že v posledních několika letech míra rušení rezervací vzrostla,“ uvedl v prohlášení mluvčí Hiltonu Nigel Glennie. „Tyto informace nás dovedly k zamyšlení nad změnou, která nám umožní maximalizovat počet dostupných pokojů pro hosty, kteří skutečně hledají ubytování.“

Změny, které společnosti Marriott a Hilton učinily, odrážejí posun ve způsobu, jakým hotely přistupují k rušení rezervací. Tato změna dává dobrý obchodní smysl a odstraňuje velkou část nejistoty a řešení problémů ohledně obsazenosti a plánování.
Bookassist se v dubnu dotazoval stovek hotelů v celé své síti a hlavní zpětná vazba (nepřekvapivě) byla, že storno poplatky OTA jsou výrazně vyšší, než poplatky za zrušení přímých rezervací. Je tedy v souladu s obecným pozorováním, že míra zrušených rezervací stoupá, zejména pak u rezervací provedených prostřednictvím cestovních agentur.

Podíl přímých zrušených rezervací nižší než 15% u více jak poloviny respondentů z průzkumu Bookassist

Pouze 42% respondentů dotazníku Bookassist uvedlo, že míra zrušených rezervací u online cestovních agentur dosahuje 30 až 50%, zatímco více než polovina respondentů uvádí míru zrušení u přímých rezervací pod 15%. V Bookassist vidíme obrovské rozdíly mezi jednotlivými hotely, které pramení zejména ze strategií, kterých využívají. Je opravdu zřejmé, že hotely, které nemají silné zásady pro vytvoření přímé rezervace, trpí daleko vyšší mírou stornování, která někdy přesahuje i 30%.

Je zajímavé, že 26% všech dotazovaných hotelů uvedlo, že míra zrušení ze strany online cestovních agentur se za poslední rok snížila, přičemž 28% hotelů pak tvrdí, že poklesla míra zrušení přímých rezervací. Při bližším prozkoumání zjišťujeme, že respondenti, kteří zaznamenali snížení počtu zrušených rezervací jak z online cestovních agentur, tak i z přímých zdrojů, jsou hotely, které mají implementovánu kvalitní strategii pro přímé rezervace. Tato strategie se odráží v poplatcích a storno podmínkách. Je to skvělá zpráva pro dané hotely, které aktivně implementují úspěšné strategie s cílem snížit množství zrušených rezervací.

Co se týče snahy pochopit důvody pro rušení rezervací, více než 50% hotelů uvedlo, že důvod nesledují, přičemž dalších 10% uvedlo, že prostě „nevědí“. Jen 37% hotelů uvedlo, že sledují, proč hosté rezervace ruší. Ale pokud neznáte důvody, nemůžete řešit jejich příčiny a domněnky mohou být tím pádem dosti zavádějící.

Zeptali jsme se hoteliérů, co dělají pro řešení problému se zvyšujícím se počtem zrušených rezervací a zde jsou jejich myšlenky!

Zeptali jsme se hoteliérů na jejich nápady a spoustu jsme jich získali!

 • „Nejlepší volbou je za všech okolností nabízet nejlepší cenu a nejlepší podmínky pro přímé rezervace“ (Španělsko)
 • „Bereme si 50% nevratnou zálohu“ (Gambie)
 • „Oslovíme hosta, jakmile si pokoj rezervuje“ (Mexiko)
 • „Poskytujeme last minute nabídky a slevy pouze pro nevratné rezervace“ (Česká republika)
 • „Navýšit termín pro bezplatné zrušení rezervace z online cestovních agentur po dobu 3 dní“ (Itálie)
 • „Pro některé termíny nabízíme online cestovním agenturám pouze možnost nevratných rezervací - standardní nabídka je vypnuta“ (Česká republika)
 • „Nabízíme bezplatnou změnu data bez možnosti zrušení rezervace“ (Česká republika)
 • „Udělat podmínky u nevratných rezervací pro hosty zajímavějšími“ (Rakousko)
 • „Je velmi důležité nesnižovat cenu u termínů, které jsou vzdáleny několik měsíců, abychom se vyhnuli zrušeným a opakovaným rezervacím“ (Španělsko)
 • „Poskytujeme výhody při složení nevratné zálohy.“ (Francie)
 • „Testujeme kreditní karty a v případě neplatných karet rezervace rušíme“ (Francie)
 • „Rezervace na 5 a více nocí jsou automaticky nevratné“ (Francie)
 • „Platební karty předběžně autorizujeme týden před příjezdem, abychom měli prostor pokoje případně ještě prodat. Snažíme se upřednostňovat nevratné rezervace.“ (Francie)

 • „Snažíme se co nejvíce vyhýbat snižování cen a vždy začínáme s nižšími cenami. Pokud nás trh nutí cenu snížit, snažíme se tak činit na úplně poslední chvíli a mimo lhůty pro bezplatné zrušení“ (Španělsko)
 • „Na Booking.com jsme pro hlavní sezónu zavedli jednu noc bez možnosti vrácení peněz a svůj vlastní web jsme udrželi flexibilnější, abychom podpořili přímé rezervace.“ (Španělsko)
 • „Nastavujeme přísnější pravidla pro rezervace, které jsou provedeny ve větším předstihu“ (Španělsko)
 • „Zákazník musí učinit rozhodnutí předem tím, že zaplatí nevratnou zálohu“ (Španělsko)
 • „Každý den vyplňujeme report o hostech, kteří nepřijeli. Díky těmto informacím můžeme provádět změny a navýšit tak nabídku pokojů. Každý týden také voláme hostům, kteří mají přijet, a to zejména těm, co mají přijet na víkend. Díky tomu se vyhneme zrušeným rezervacím na poslední chvíli.“ (Irsko)
 • „Klient má možnost změnit datum rezervace na jiné do jednoho roku od původního data příjezdu.“ (Česká republika)
 • „Na svém webu exkluzivně nabízíme unikátní výhody a některé typy pokojů jsou v nabídce pouze na našich stránkách.“ (Španělsko)
 • „Nenabízíme možnost zrušení rezervace s krátkým předstihem, např. 48 hodin před příjezdem.“ (Irsko)

A jedna odpověď, která nás opravdu nepřekvapila…
„rádi bychom zůstali v anonymitě, protože by tato odpověď mohla negativně ovlivnit naše vztahy s Booking.com“ (Španělsko)

Naše vlastní tipy

 • Přijmout za vlastní silnou strategii pro přímé rezervace.
 • Spolupracovat s partnery pro přímé rezervace, kteří vám pomůžou zaměřit se na vaši strategii.
 • Zapojit se do metasearch - v tomto případě hovoříme o hostech, kteří mají vyšší záměr provést skutečnou rezervaci.
 • Nabídnout zákazníkům možnost provést kompletní rezervaci prostřednicvím stránek intuitivně přizpůsobených pro mobilní zařízení a tím eliminovat, že se z hosta s přímou rezervací stane host rezervující přes cestovní kancelář.
 • Budování silnějšího propojení s vašimi zákazníky, kteří se tak stanou odolnější vůči případnému zrušení rezervace.
 • A nejdůležitějším bodem je, abyste dali lidem skutečné důvody, proč provést přímou rezervaci, ne jen důvody rezervovat…

V našem předchozím článku o stornování rezervací jsme uvedli, že existují v podstatě tři důvody, proč k rušení rezervací dochází. Jedním z nich je, že hosté jednoduše našli lepší nabídku vašeho hotel jinde. Je naprosto nepřijatelné, aby hotel takovou situaci připustil a měl by dělat vše pro to, aby jí předešel. Jedinou možností, kde by měl zákazník dostat tu nejlepší nabídku, by měla být „přímá rezervace v hotelu“. Tuto radu si zapište za uši a nabízejte přímým rezervujícím takové výhody, které opravdu ocení a ujistěte se, že jsou o všech výhodách dostatečně informováni!

Přestaňte nabízet bezcenné výhody hostům, kteří rezervují na přímo

Poskytnutí Wifi zdarma, bezplatného parkování a rezervace bez dalších rezervačních poplatků, to nejsou ve skutečnosti žádné výhody za přímou rezervaci, zejména pokud host dostane to samé i u cestovní agentury. Jedná se pouze o výhody hotelu! Pokud chcete, aby hosté nevyužívali online cestovních agentur, musíte jim nabídnout „skutečnou“ výhodu, která není dostupná při rezervaci přes cestovní agenturu. Vaše webové stránky musí hostům sdělovat, co získají, pokud rezervaci provedou přímo u vás. Některé z úspěšných příkladů, jak docílit navýšení přímých rezervací pomocí výhod, si můžete prohlédnout na obrázku 1.

Figure 1: Three examples of using your website to clearly state the direct booking advantage, instead of just offering the same content as your OTA already does. These examples are all proven examples to capture more direct bookers.
Obrázek 1: Tři příklady, díky kterým můžete využít vašich webových stránek k jasnému sdělení výhod u přímých rezervací. Nenabízejte hostům to, co za vás nabídne cestovní agentura. U těchto osvědčených příkladů byl prokázán nárůst v množství přímých rezervací.

Podíl zrušených rezervací roste a je trnem v patě každého hotelu. Náklady na ně jsou vysoké a navíc se podílejí na umělém zvyšování míry konverze hotelu. Chcete-li efektivně řešit zrušené rezervace, je nezbytně nutné, aby hotely:

Slovo závěrem

1. Aktivně získávat data o zrušených rezervacích, důvodech a načasování zrušení, aby bylo možné nastavit opatření.

2. Nastavit řádné storno podmínky, které budou podporovat přímé rezervace a propagovat je.

3. Zavést a propagovat „skutečné“ výhody pro přímé rezervace, které sníží riziko rezervace potenciálního hosta jinde.

Ponecháme náš Bookassist dotazník týkající se stornování aktivní a opět se s vámi podělíme o poznatky, které nám přinese. Prosíme tedy, abyste i nadále sdíleli vaše cenné zkušenosti a nápady!

Claire Sawier je marketingovou ředitelkou Bookassist (bookassist.com), společnosti, která je několikanásobně oceněným poskytovatelem rezerervačních technologií a strategickým partnerem hotelů po celém světě.


Hosté rezervující „pro jistotu“ generují více storen

By Claire Sawier | On 02 04 2019

Claire Sawier, Bernhard Böhm a Des O’Mahony

Toto je první ze dvou článků o důsledcích storen a o tom, jak zmírnit jejich dopad.

Druhá část tohoto článku se zaměří na konkrétní taktiku, kterou hotely mohou využít k řešení problémů se storny. Podělte se s námi o své nápady a zkušenosti, abychom je mohli zahrnout do našeho následujícího článku o stornech. Vyplnit dotazník


Zvyšující se počet storen

Storna jsou nedílnou součástí hotelového byznysu, ale v poslední době se jejich počet nebývale zvýšil. Spolu s nimi se také zvyšuje dopad na manažery a finanční ředitele hotelů. Velká část těchto storen je způsobena množstvím storen rezervací u online cestovních agentur. Některé hotely, s nimiž jsme situaci konzultovali, hovoří o více než 50% míře storen u rezervací provedených prostřednictvím online cestovních agentur.

Oproti tomu míra storen u přímých rezervací je mnohem nižší, ale u některých hotelů i tyto počty stoupají. Na základě analýzy stovek tisíc přímých rezervací napříč všemi našimi trhy jsme schopni říct, že míra storen je u přímých rezervací k březnu 2019 v průměru na 12 %, přičemž od počátku roku 2017 setrvale roste. Počet storen se liší podle předstihu rezervace oproti pobytu, ale k tomu se vrátíme později.

Obrovské rozdíly mezi hotely

Míra storen se mezi hotely významně liší a je výrazně ovlivněna strategií, kterou hotel používá. Hotely, které svoji online strategii efektivně zaměřují na přímé rezervace mají všeobecně méně storen. Dokáží fungovat daleko ziskověji, protože aktivněji řídí distribuci a tím pádem také vliv online cestovních agentur.

Tento rozdíl vynikne ve srovnání s pasivnějšími hotely, z nichž některé nedělají nic ani v nejvytíženější sezóně, i s hotely, které se s dopadem storen vypořádávají pouze na taktické úrovni a na jejich dlouhodobém snižování příliš nepracují. Míra zrušení přímých rezervací může v těchto případech přesáhnout 30 %.

Proč hosté ruší rezervace?

Dostat se k jádru problému není snadné. Chování při rezervacích a dodržování rezervací ze strany zákazníků se v online prostředí rozhodně změnilo. Obecně lze říci, že hosté ruší rezervace kvůli některému z těchto tří důvodů. Při řešení těchto důvodů by hotely měly přijímat strategie ke zmírnění dopadů prvních dvou důvodů, které mohou přímo ovlivnit.

 1. Našli lepší nabídku v jiném hotelu
 2. Našli lepší nabídku pro váš hotel jinde
 3. Mají skutečný důvod pro zrušení cesty

Praktiky online cestovních agentur ovlivňující storna

Online cestovní agentury podporují konkurenční cenový boj a zejména se hodí pro osoby, které hledají ubytování v dané lokalitě a nehledají konkrétní hotel. Na tom není nic špatného. Online cestovní agentury poskytují hotelům důležitou službu a umožňují jim dosáhnout na trhy, na které by se normálně nedostaly, nebo by tak činily jen obtížně.

Online cestovní agentury ale nabízením storen bez poplatku čím dál více nabádají uživatele, aby si v destinaci předem zarezervovali více hotelů najednou a konečné rozhodnutí učinili až později. Osoby rezervující tímto „méně uváženým“ způsobem jsou v prodejním usměrnění výše a ještě nemají pevně stanovený plán. Plánovací fáze se proto mění ve fázi rezervací „pro jistotu“, což má značný dopad na ty, kdo v konečném důsledku poskytují plnění služby - tedy na hotely.

Nátlakové metody prodeje, jako například „poslední pokoj za tuto cenu“ a „rezervováno 4krát za posledních 24 hodin“ také běžně slouží k vytvoření pocitu nutnosti uskutečnit rezervaci dříve, než se člověk rozhodne napevno (Např. britský úřad CMA pro ochranu trhů a konkurenčního prostředí v nedávné době tyto praktiky omezil a zakázal používat i zavádějící tvrzení o slevách. Online cestovní agentury, které toto nařízení porušují, mají na nápravu čas do 1. září.). Na obrázku 1 vidíme sedm různých taktik nátlakového prodeje u jednoho dublinského hotelu najednou. Dvě z těchto taktik zdůrazňují možnost snadného zrušení rezervace.

Obrázek 1: Online cestovní agentury využívají na svých stránkách nátlakových prodejních taktik. V tomto příkladě vidíme nejméně 7 druhů nátlaku na včasnou rezervaci, a to včetně frází typu „prohlédněte si poslední volné pokoje“, což je úplně něco jiného než například „prohlédněte si naše pokoje“. Dále vidíme výroky 5 a 6, které se týkají zrušení rezervace zdarma.
Obrázek 1: Online cestovní agentury využívají na svých stránkách nátlakových prodejních taktik. V tomto příkladě vidíme nejméně 7 druhů nátlaku na včasnou rezervaci, a to včetně frází typu „prohlédněte si poslední volné pokoje“, což je úplně něco jiného než například „prohlédněte si naše pokoje“. Dále vidíme výroky 5 a 6, které se týkají zrušení rezervace zdarma.

Online cestovním agenturám samozřejmě nevadí, že si zarezervujete řadu hotelů a většinu z nich stornujete, protože tak jako tak dostanou svůj podíl z té rezervace, kterou si nakonec vyberete. Nicméně všem hotelům vyjma jednoho, které byly takto „pro jistotu“ zarezervovány, takto vznikají skutečné problémy. Je možné, a to zejména na vytížených trzích, že pokoje, které si takový uživatel „pro jistotu“ zarezervoval, nebudou k dispozici pro opravdového zájemce (ať už přímého či nepřímého), což z dlouhodobého hlediska vede k reálným obchodním ztrátám.

V dnešním světě je proto nutné jasně rozlišovat mezi tím, kdy hotel obdrží rezervaci z online cestovní agentury a tím, že někdo skutečně má v úmyslu přijet. Uživatelé čím dál častěji rezervují „pro jistotu“ a pravděpodobnost, že host skutečně přijede do vašeho hotelu je stejná jako šance všech ostatních hotelů, které si zákazník online cestovní agentury zarezervoval také. Zákazník online cestovní agentury navíc dostává zprávy o poklesech cen, což jej přiměje zrušit původní rezervaci a rezervovat pobyt znovu za nižší cenu, což celou situaci dále zhoršuje.

Rezervace bez rizika a parita storen

Booking.com ve snaze přimět zákazníky častěji objednávat s předstihem zavedl v roce 2018 službu rezervací hotelů bez rizika. Hotely, které se do programu zapojí, zjišťují, že se jejich ceny za včasnou rezervaci pro uživatele Booking.com proměnily v ceny s možností bezplatného zrušení. OTA hotelu v případě zrušení rezervace garantuje dodání jiného hosta, nebo uhrazení ceny pokoje.

Zákazníci vidí stejnou cenu na Booking.com i na webu hotelu, ale podmínky rezervace jsou pro ně výhodnější na Booking.com. Vzhledem k nabízené možnosti bezplatného zrušení budou storna růst, protože zákazníkům nic nebrání zarezervovat si ke stejnému datu více hotelů. Booking.com nese riziko storna, protože ví, že mu storno většinou přinese rezervaci jiného hotelu na stejné platformě.

To má však za následek i vyšší počet zrušení přímých rezervací na webu hotelu, protože hosté zruší svou přímou rezervaci výměnou za lepší podmínky storna na Booking.com.

Bookassist doporučuje svým klientům (hotelům) to, aby se zaměřovaly více na přímé rezervace. Zapojení do programu zrušení rezervace bez rizika na Booking.com není nic pro hoteliéra, který chce svůj byznys celkově posunout dál. Jediným místem, kde zákazník dostane nejlepší nabídku, by měla být „přímá rezervace v hotelu“. Je jasné, že k dosažení tohoto cíle nestačí jen srovnat ceny. Dorovnání podmínek zrušení je čím dál důležitější, protože zákazníci chtějí mít větší míru flexibility. Zavedení přísnějších zásad pro rušení rezervací je jen prvním krokem.

Pozor na včasné rezervace

Na základě naší analýzy stovek tisíc přímých rezervací víme, že čím blíže k datu příjezdu je rezervace provedena, tím menší riziko zrušení hrozí a čím je datum vzdálenější, tím je riziko zrušení vyšší (viz obrázek 2).

Obrázek 2: Data Bookassist o množství zrušení přímých rezervací ve vztahu k předstihu rezervace vůči datu příjezdu na stovkách tisíc rezervací napříč různými trhy od ledna 2018. Čím dříve je rezervace provedena, tím vyšší je pravděpodobnost, že bude zrušena.
Obrázek 2: Data Bookassist o množství zrušení přímých rezervací ve vztahu k předstihu rezervace vůči datu příjezdu na stovkách tisíc rezervací napříč různými trhy od ledna 2018. Čím dříve je rezervace provedena, tím vyšší je pravděpodobnost, že bude zrušena.

Vlastně můžeme říci, že jedna třetina všech storen je provedena v týdnu před datem příjezdu, přičemž polovina těchto rezervací je zrušena méně než dva dny před příjezdem (viz obrázek 3). Je zajímavé, že téměř polovina lidí, kteří rezervaci zruší méně než dva dny před příjezdem, svou rezervaci zadala s předstihem více než jednoho měsíce. Pozor na ty, kdo rezervují brzy.

Obrázek 3: Data Bookassist o tom, v jakém předstihu oproti datu příjezdu jsou přímé rezervace rušeny. Informace vychází z dat od ledna 2018.
Obrázek 3: Data Bookassist o tom, v jakém předstihu oproti datu příjezdu jsou přímé rezervace rušeny. Informace vychází z dat od ledna 2018.

Když známe tato data o přímých rezervacích, jak to vypadá u online cestovních agentur? Otázka, kterou si hotely musí položit, zní takto: Kolik pokojů je nyní vázáno na zákazníky online cestovních agentur, kteří rezervovali „jen pro jistotu“ a svůj pobyt zruší tak pozdě, že na opětovný prodej zbude jen velmi málo času? S jakým předstihem rezervují zákazníci online cestovních agentur a s jakým odstupem před příjezdem rezervace ruší? Je důležité, abyste tato čísla znali přesně a dokázali tak formulovat akční plán.

Dopad zrušení

Ze zkušeností víme, že hoteliéři často nedokáží při analýze nákladů na distribuční kanály vypočítat skutečné náklady na zrušení. Náklady na zrušení nezahrnují pouze nižší tržby plynoucí z nemožnosti daný pokoj znovu prodat za stejnou cenu, ale také následující vlivy:

(a) provozní náklady na zpracování velkého množství rezervací, které budou později zrušeny, a provozní náklady na zpracování storen jako takových;

(b) další distribuční náklady související s prodejní činností, která přijde vniveč a

(c) promarnění vstupních nákladů na digitální marketing a nákladů na tvorbu vlastního webu třeba v případě, že host zruší přímou rezervaci a následně rezervuje nepřímo prostřednictvím online cestovní agentury.

I v případě, že Booking.com uhradí cenu pokoje v případě storna v rámci programu zrušení rezervace bez rizika, vznikají v souvislosti s prázdným pokojem další náklady v podobě ušlých příjmů za jídlo a nápoje. Tržby unikají také kvůli nemožnosti pokoj případně prodat napřímo s vyšší marží.

Se zrušenou rezervací souvisí daleko více věcí než jen ztráta platby za pokoj jako takový. Hotely si musí dávat dobrý pozor na celkové náklady na zrušení a musí mít naprostý přehled o nákladech na získání splněných rezervací. Prvním krokem ke zmírňování rizik je řádná analýza.

Ztráta přímé rezervace ve prospěch online cestovní agentury má dlouhodobé dopady

Žádný hoteliér nevidí rád, když se z potvrzené přímé rezervace stane rezervace přes online cestovní agenturu, avšak bohužel k tomu dochází. Této situaci se však dá z velké části vyhnout. Chytrý revenue manažer nebo partner pro přímé rezervace, například Bookassist, dokáže vyřešit řadu faktorů, které mohou přimět hosty, aby svou rezervaci změnili z přímé na nepřímou.

Když se host s přímou rezervací rozhodne svůj pobyt rezervovat pomocí online cestovní agentury, jste již ve ztrátě. Takový host dospěl k závěru (který může být správný, ale doufejme, že správný není!), že mu online cestovní agentura přinese lepší hodnotu, a tak se snižuje pravděpodobnost, že se při další rezervaci na web hotelu vrátí.

V okamžiku, kdy se zákazník online cestovní agentury odhlásí z vašeho hotelu, online cestovní agentura mu začne posílat e-maily s návrhy dalších míst, hotelů a slev. Online cestovní agentury mají vašeho zákazníka v hrsti a pokud váš hotel nemá nastaven robustní proces pro získání daného hosta před odchodem, pak se takový host při návratu opět rozhodne využít služeb online cestovní agentury. A důvod? Host nemá důvod služeb online cestovní agentury nevyužít, pokud mu takový důvod nedáte.

Online cestovní agentury si se svými zákazníky budují úzké vztahy. Aby jim hotely mohly konkurovat a byly vůči rušením rezervací odolnější, musí se svými hosty navázat užší vztahy ještě před příjezdem a postarat se, aby se takoví hosté nenechali zlákat jinou nabídkou online cestovní agentury. Když o zákazníka přijdete ve prospěch online cestovní agentury, hrozí, že o něj přijdete už navždy. Je tedy klíčové, abyste při každé příležitosti ukazovali, jaké výhody má přímá rezervace.

Poznejte svá data

Ziskové hotely jsou takové hotely, které přesně vědí, odkud se berou jejich zákazníci, v jakém předstihu rezervují a kolik z nich nakonec rezervaci zruší. Tyto hotely také vědí, proč hosté rezervace ruší. Znát důvod, proč a kdy lidé ruší své rezervace, je klíčové k nastavení efektivních zásad pro rušení a změny rezervací a ke stanovení cen za tyto služby. Žádné dva hotely nejsou stejné a množství storen se může mezi hotely velmi lišit. Klíčem je znát vlastní data. Pokud tato data nemáte, nemůžete s řešením problému ani začít.

Využívání příležitostí - Hosté, kteří rezervují na mobilních zařízeních, rezervace ruší méně

Podle údajů z Booking.com hosté, kteří rezervují z mobilních zařízení, své rezervace ruší méně často. Vzhledem k čím dál většímu počtu rezervací, které lidé zadávají na mobilním telefonu, je nezbytně nutné uživatelům mobilních zařízení poskytnout kvalitní zákaznickou zkušenost. Pokud váš hotel nedisponuje webem s řadou funkcí přizpůsobených uživatelům mobilních zařízení, kladete překážky do cesty i těm hostům, kteří by si u vás rezervaci rádi zadali přímo.

TTo nejlepší, co může hotel udělat pro zvýšení svých příjmů z přímých rezervací, je zaměřit se na mobilní transakce a připravit se na budoucnost. Je možné, že vám uživatelé počítačů v současné době přináší větší tržby, ale návštěvnost hotelových webů z mobilních zařízení je už nyní vyšší. Máme tady tedy příležitost na čím dál častějších mobilních transakcích vydělat. Neřešení mobilních zařízení je ztracenou příležitostí již dnes a v budoucnu to bude ještě výraznější.

Například originální rezervační platforma nové generace Bookassist V10 Mobile je určena v první řadě přímo pro mobilní zařízení a poskytuje poutavé, mimořádně rychlé mobilní prostředí uzpůsobené pro dotykové ovládání. Tato plnohodnotná platforma v podobě aplikace přináší všechny potřebné funkce, beze zbytku využívá příležitost, kterou hotely nyní na mobilním trhu mají, a zároveň je připravuje na budoucnost. Platforma již u zapojených hotelů dosáhla kýžených výsledků v podobě vyšších mobilních konverzí a také vyšší průměrné hodnoty rezervace.

Závěr

Hotely by měly věnovat daleko větší pozornost podílu zrušených rezervací a souvisejícím dopadům. Hotely by neměly k problému rostoucího počtu storen přistupovat pouze z taktického provozního pohledu, ale měly by se více zaměřovat na důvody těchto zrušení a na to, jak nastavit strategii s cílem dosažení dlouhodobého obchodního úspěchu.

Konverzní poměry jednotlivých prodejních kanálů je nutné posuzovat i ve vztahu k počtu storen a nikoli samostatně. Hotely, které mají vypracovánu silnou strategii pro přímé rezervace a nabízí profesionální mobilní služby čelí daleko nižšímu počtu zrušení a tím pádem je jejich provoz v konečném důsledku mnohem ziskovější.

Druhá část tohoto článku se zaměří na konkrétní taktiku, kterou hotely mohou využít k řešení problémů se storny. Podělte se s námi o své nápady a zkušenosti abychom je mohli zahrnout do našeho následujícího článku o stornech.Vyplnit dotazník

Claire Sawier je ředitelka marketingu, Bernard Böhm je ředitelem vývoje produktů a Des O’Mahony je výkonným ředitelem a zakladatelem společnosti Bookassist (bookassist.com), která je dodavatelem mnohokrát oceněné technologie a digitálním strategickým partnerem hotelů na celém světě.


Co potřebují hoteliéři vědět o funkci „Book on Google“

By Jacopo Rita | On 23 01 2019

Google rozhodl zavést funkci Book on Google i v Evropě po několika měsících testování a předběžném spuštění přímo na webových stránkách ve Spojených státech (kromě online cestovních agentur).

Stejně jako u všech novinek, které tento gigant v online světě uvádí na trh, je i kolem této velký humbuk, který může vést k nedorozuměním a panice. Proto je nezbytné tuto novou funkci a její případný vliv na hotely vysvětlit.

Co je Book on Google?

Book on Google je nová funkce, která rozšiřuje uživatelské prostředí při vyhledávání hotelů na Google. Návštěvníci sice mohou vyhledávat a porovnávat ceny hotelů již delší dobu, každopádně tato nová funkce Book on Google jim nyní umožňuje dokončit rezervaci přímo na webu Google.

The Book on Google booking flow


Už nebudete přesměrováni z webových stránek Google na rezervační webové stránky třetích stran (např. OTA), ale rezervaci můžete dokončit přímo na Google.

Proč Book on Google?

Google odvedl v několika uplynulých letech obdivuhodnou práci, aby nabídl uživatelům efektivní a jednoduché vyhledávání hotelů. Neustále a průběžně provádí vylepšení zobrazení výsledků vyhledávání hotelů. Není pochyb, že toto prostředí pro vyhledávání hotelů je v současnosti velmi jednoduché.

Google však neustále spatřuje překážky a zádrhely ve své snaze poskytovat nejlepší prostředí pro vyhledávání hotelů, a to právě když se zákazník v rezervačním procesu dostane do fáze rezervace. Jak může mít s tolika neoptimalizovanými webovými stránkami a technologicky zaostalými rezervačními platformami Google jistotu, že zobrazuje ten správný hotel, když je možnost provést rezervaci ohrožena?

A proto vstupuje do hry Book on Google: k usnadnění rezervací a zajištění, že celé prostředí pro vyhledávání hotelů bude fungovat hladce a bez problémů, a to nejen ve fázi vyhledávání, ale také při vlastní rezervaci.

Protože rezervace je nyní dokončena na Google, nehrozí, že zkušenost zákazníka negativně ovlivní špatné webové stránky, které nejsou optimalizovány na mobilní zařízení: Google se o to nyní postará!

Je teď Google online cestovní agenturou?

Tato otázka je na místě, protože Google se stále více zajímá o sektor cestovního ruchu a nedávno zavedl funkci Book on Google. Tento gigant v oboru internetových vyhledávačů na ni jasně odpovídá: Google nemá v dohledné době v úmyslu stát se online cestovní agenturou (OTA).

Veškeré úsilí a inovace Google v této oblasti mají jeden společný cíl - nabízet uživatelům relevantní výsledky vyhledávání, ať už jde o destinace či cesty, zcela inovované vyhledávání hotelů a letenek nebo nejnovější funkci Book on Google.

Google chce jistě být relevantnější v oblasti cestovního ruchu, ale ne do té míry, že se bude chovat jako online cestovní agentura. Google například nemá žádný extranet, do kterého byste se mohli přihlásit a nahrát kapacitu a ceny svého hotelu. A přestože rezervace pomocí Book on Google probíhá přímo na Googlu, zrdojem rezervačních údajů nadále zůstává daný hotel. A v neposlední řadě je skutečnost, že funkce je pro hotely zdarma: Google si navíc k rezervaci neúčtuje žádné poplatky (což je velký rozdíl oproti online cestovním agenturám OTA).

Měl by váš hotel využívat Book on Google s oficiálními webovými stránkami?

Přestože je Book on Google skvělou funkcí pro uživatele, která nabízí nejlepší prostředí pro vyhledávání, zcela jistě se nejedná o revoluční prvek pro ty hotely, které jsou již optimalizované. S problémem, který chce Google vyřešit (neefektivní proces rezervace), se nemusí nutně potýkat hotely s dobře optimalizovanými webovými stránkami, nejmodernějším rezervačním systémem a prostředím nabízejícím stejně kvalitní fungování i na mobilních zařízeních.

Pokud mezi ně patří i váš hotel, pak nemusíte funkci Book on Google využívat.

Hoteloví klienti Bookassist mohou využívat všech těchto výhod: oceňované technologie v kombinaci s nejmodernějším designem webových stránek, která nabízí rezervační systém s vysokou konverzí. A díky spuštění zcela nového rezervačního systému pro mobilní zařízení dovedeme řešit všechny případné potíže a překážky ve velmi důležitém mobilním rezervačním procesu.

Díky tomu všemu není důvod, aby váš rezervační systém nebyl schopen přijímat rezervace přes Google. Funkce Book on Google je tedy vítána, ale vlastně není potřeba. A výsledky systému Bookassist mluví samy za sebe:

 • Skvělý konverzní poměr z kampaní Google , with an average of 7% Conversion Rate from Google Metasearch campaigns for Bookassist optimised hotels (with many achieving >10% CVR%)
 • Vynikající návratnost investice ROI, která průměrně dosahuje 15ti násobku, což má za následek náklady na akvizice rezervací nižší než 7 %.

Proč je stále lepší provádět rezervace na oficiálních webových stránkách, než kdekoliv jinde?

Nejde pouze o to, aby hotel měl jistotu, že zkušenost s rezervací není ovlivněna díky špatné zkušenosti uživatele s rezervačním procesem. Jde o mnohem více.

Každý krok, který provedete, má konkrétní cíl: dosáhnout vyššího počtu přímých rezervací. Pokud je to tak, musí být konečnou fází, že k tomu bude docházet prostřednictvím nejdůležitějšího kanálu, který máte: vašich oficiálních webových stránek.

Je také několik dalších věcí, které můžete udělat na rezervační stránce a které nemůžete nechat na někom jiném:
Tyto další cíle neslouží ve skutečnosti jen k usnadnění provádění rezervací, nýbrž také pomáhají zvyšovat vaše přímé rezervace v průběhu času.

 • Posilování identity značky vašeho hotelu;
 • Vlastnit vztahy s vašimi potenciálními klienty, o které pečujete pomocí přizpůsobení obsahu, popups, nástrojů pro porovnání cen, doplňkových služeb, rychlých zpráv a chatbotů;
 • Získávání potenciálních klientů prostřednictvím odběru newsletteru, kontaktních formulářů, akčních nabídek atd;
 • Získávání cenných údajů o potenciálních klientech, které jsou důležité pro další strategie remarketingu, upsellingu a optimalizace konverzního poměru.

Tyto další cíle neslouží ve skutečnosti jen k usnadnění provádění rezervací, nýbrž také pomáhají zvyšovat vaše přímé rezervace v průběhu času. Hoteliér se musí dívat na dlouhodobé cíle, ne jen na krátkodobý zisk.

—-

Jacopo Rita je Product Manager Metasearch ve společnosti Bookassist, která poskytuje oceněné technologie a digitální strategické poradenství pro hotely na celém světě.

Značky: metasearch

Sdílejte tento příspěvek na:

 • Google+
 • Digg
 • Del.icio.us
 • LinkedIn

Jaké jsou trendy pro online hospitality segment v roce 2019

By Editor | On 11 12 2018

Jaké jsou tyto trendy pro rok 2019? Ještě než se do toho pustíme, bude dobré zmínit, že hoteliéři se vrhají do novinek po hlavě, a někteří to s novými trendy spíš přeženou, namísto toho, aby se nejdříve vypořádali s těmi současnými, které mají univerzálnější charakter. Ale když už se hotel rozhodne na online vlně inovací svézt, přínosy pro něj budou spočívat v nárůstu rezervací. Nejdřív je však nutné vybudovat pořádné základy, optimalizovat současné příležitosti a teprve potom se začít pouštět do nových trendů.

Mileniálové a generace Z

Kupní sílu na trhu nyní tvoří zejména mileniálové a generace Z, kteří budou do roku 2020 tvořit asi 60 % celosvětové pracovní síly.

Mileniály v životě mnohem víc zajímá objevování unikátních a osobnějších rovin a utrácejí o 70 % víc peněz za zážitky než za materiální věci. Generaci Z se někdy říká pohodlná generace, protože nikdy nezažila svět bez internetu. Tito lidé jsou neustále online a jsou zvyklí na okamžité výsledky a okamžitou zpětnou vazbu. Udrží pozornost jen krátce a požadují rychlou uživatelskou zkušenost.

Poselství je zřejmé. Nejdůležitější jsou zážitky. Hoteliéři mohou naštěstí zkušenost klientů hodně ovlivnit. Hoteliéři si musí uvědomit, že oni disponují hotelovými pokoji, že oni mají v rukách zkušenost s pobytem a že jedině oni rozhodují o tom, zda ovlivní nebo neovlivní zákaznickou zkušenost v době rezervace. To je unikátní výhoda hotelů, kterou mají ve srovnání s dalšími online prodejci.

Přijde boom mobilních zařízení. Opět.

Síť 5G přinese stahování, které bude oproti současné době 10× až 20× rychlejší, což bude mít obrovský dopad na chování a očekávání mobilních uživatelů. Video a rozšířená nebo virtuální realita budou dostupné doslova na každém kroku. To povede k rozsáhlým změnám vyhledávání před provedení rezervace. Uživatelé si budou moct pokoj vizualizovat a už si nebudou muset vystačit s fotkami nebo 360° virtuální prohlídkou.

Strategie upřednostňující mobilní zařízení musí nahradit přístup ve stylu „k dispozici i na mobilních zařízeních“. Indexování Googlu upřednostňující mobilní zařízení bude odměňovat hotely, které do této strategie investují, a ty, které mobilním uživatelům vstříc nevyjdou, bude naopak penalizovat. Žádný hotel si nemůže dovolit ignorovat mobilní zařízení, protože online cestovní kanceláře (OTA) budou doslova čekat na snadnou příležitost, kterou jim hotely přehlížející význam upřednostnění mobilních zařízení přinesou.

Statistiky společnosti Bookassist uvádějí, že 60 % internetové návštěvnosti hotelů pochází z mobilních zařízení (UK a Irsko). Hotely, které mají správně optimalizaované webové stránky pro mobilní zařízení, zaznamenaly i nárůst transakcí. Tržby sice pořád pocházejí spíš z desktopových počítačů, ale mobilní segment roste obrovským tempem. Je třeba se pozastavit i nad tím, že cesta zákazníka nezačíná vždy u desktopového počítače a najde se na ní hned několik styčných bodů. Ignorovat optimalizaci pro mobilní zařízení tak rozhodně nedoporučujeme.

Rozšířená a virtuální realita

Rozšířená realita (AR) a virtuální realita (VR) se s příchodem sítě 5G rozšíří. Zatímco VR nahrazuje prostředí reálného světa virtuálním a vyžaduje používání technologií, například náhlavní soupravy, AR prostředí reálného světa pouze obohacuje zaváděním digitálních složek, ke kterým mají uživatelé přístup pomocí chytrých telefonů. Z tohoto důvodu je AR pro hoteliéry reálnějším cílem.

Některé hotely již AR používají k rozšíření svých brožur, které při naskenování telefonem ožívají. Nástěnné mapy s podporou AR zase umožňují hostům objevovat místní zajímavá místa dřív, než se na ně fyzicky podívají. AR může dokonce posloužit i k rozšíření samotného hotelového prostředí, aby byl zážitek pro klienta ještě příjemnější. Hotely mají v této oblasti obrovskou škálu příležitostí, jak si své hosty hýčkat před pobytem i během něj.

Nadvláda videa

Mileniálové a generace Z přistupují k obsahu nejvíc prostřednictvím videí ve srovnání s jinou formou obsahu. Přenos informací z videí je také výrazně vyšší, protože dnešní lidé spíš věci sledují, než aby četli, a to zejména na mobilních zařízeních. Za zmínku stojí, že z hlediska objemu vyhledávání je YouTube v současné době druhým největším vyhledávačem na světě. A platformou YouTube to nekončí – Facebook generuje průměrně 8 miliard zhlédnutí denně, což rozhodně není zanedbatelné číslo. Nástup sítě 5G tento mediální význam ještě zvýší.

Hoteliéři musí již teď investovat do relevantního, informačního a zábavného video obsahu a video reklamy. Podle odhadů Google bude video do roku 2021 činit 80 % veškerého mediálního konzumovaného obsahu. Zatímco výroba videí a video reklamy je nákladná, cena za neinvestování do video obsahu tyto náklady brzy převýší.

Chatboti a umělá inteligence

V oblasti cestovního ruchu se umělá inteligence (UI) nejčastěji implementuje ve formě tzv. chatbotů. Hotely už v hojné míře na svých webových stránkách používají živý chat, ale chatboti fungují z principu automaticky a dokáží odbavit běžné problémy a dotazy velmi rychle. Hotelový personál má pak více času na poskytování specializovaných a personalizovaných služeb.

Inteligentní chatbot se dokáže zlepšovat díky průběžnému strojovému učení, které je založeno na interakci se zákazníky. Chatboti dnes z velké míry fungují textově, ale to se s nárůstem objemu hlasových dotazů změní.

Několik klíčových faktorů při výběru chatbotové služby:
Chatboti se mohou začlenit do rozhraní rezervačního systému, aby mohli zákazníkům sdělovat ceny a dostupnost. Společnost Bookassist už má takové integrace vyřešené (například chatbot Zoé společnosti Colossal Factory)

 • Schopnost „učit“ chatbota přidáváním personalizovaných otázek a odpovědí
 • Vícejazyčné možnosti
 • Samoučení prostřednictvím strojového učení, aby se chatbot dokázal sám zlepšovat
 • Dostupnost na všech zařízeních
 • Možnost případného propojení s živým chatem
 • Možnost zařídit pozdější vyřízení nebo zavolání zpět, pokud není odpověď k dispozici
 • Zejména možnost poskytovat informace, které usnadní přímou rezervaci

Digitální hlasoví asistenti

V oblasti digitálních hlasových asistentů došlo k prudkému vývoji. Jako příklad můžeme uvést asistenty Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Siri a Microsoft Cortana. A hotely tyto asistenty postupně začleňují, aby připravily hostům lepší zážitek z pobytu.

Ke zlepšení zážitku hostů slouží v současnosti pokojoví hlasoví asistenti a internet věcí. V současné době je možné hlasem snadno přizpůsobit různé pokojové funkce vlastním potřebám. Jedná se například o ovládání osvětlení, vytápění atd. Hlasové příkazy mohou posloužit k naplánování buzení telefonátem, přehrání oblíbeného seznamu skladeb, objednání pokojové služby, vyžádání ručníků a hlášení nedostatků. Dopad zvýšené personalizace a zákaznického servisu je velmi markantní.

Roboti s podporou UI, kteří jsou vybavení technologií rozpoznávání řeči, se již v některých hotelech uplatňují. Například v hotelech, jako je Yotel, vítají hosty, odpovídají na základní dotazy a poskytují pokojovou službu. Stále je příliš brzy, ale dá se očekávat, že do budoucna se budeme na cestách s roboty setkávat běžně.

Hlasové vyhledávání

Statistiky týkající se hlasového vyhledávání jsou překvapivé. Comscore uvádí, že 50 % objemu veškerého vyhledávání se do roku 2020 bude odehrávat hlasově. A podle průzkumu Mediapos se bude do roku 2020 zhruba 30 % objemu vyhledávání realizovat bez displeje. Trend odklonu od tradičního textového vyhledávání nelze zpochybnit.

Posun k hlasovému vyhledávání pociťují zejména digitální marketéři, kteří musí upravovat SEO a obsahovou strategii právě pro potřeby hlasového vyhledávání. V zájmu optimalizace pro hlasové vyhledávání je nutné nejdřív vyhodnotit záměr pravděpodobných dotazů. Je pravděpodobné, že se uživatel bude ptát na obecné dotazy, které naznačují, že je teprve na začátku rozhodování o koupi, nebo spíš na dotazy, které naznačují, že už je krůček od rezervace. Dále je třeba vědět, jak by mohl váš obsah zprostředkovat odpovědi na různé očekávané otázky. Je obsah neformální a pravděpodobně poskytne jasnou a stručnou odpověď?

Dobře napsaná stránka nejčastějších otázek může být pro hlasové vyhledávání ideálním řešením. Dále je nutné doplnit do obsahu schématické značky, které umožní zobrazení ve vybraných úryvcích vyhledávání Google, optimalizovat stránky na Google My Business a zajistit, aby stránka podporovala mobilní zařízení a rychle se načítala.

Vizuální vyhledávání

Vizuální vyhledávání už tu s námi nějakou dobu je, ale pomalu se začíná rozvíjet. Zejména po uvedení nástrojů, jako je Pinterest Lens a Google Lens, které umožňují uživatelům ukázat chytrým telefonem na předmět a zobrazit si o něm informace. Dále je možné vyhledávat podle obrázků kliknutím na ikonu fotoaparátu v poli vyhledávání.

V rámci příprav na posun k vizuálnímu vyhledávání budou muset hotely zrevidovat svou strategii pro vizuální obsah. Mezi základní požadavky patří špičkové a poutavé obrázky, nejlépe unikátní a konzistentní napříč všemi platformami a aktivita na klíčových vizuálních platformách, jako je Instagram a Pinterest.

Zvažte svou roli tvůrců obsahu a správce obrázků. Pokud narazíte na parádní obrázky své nemovitosti na Instagramu nebo Pinterestu, měli byste je sdílet na účtu svého hotelu a také si od autorů vyžádat svolení k jejich použití na svých webových stránkách.

Příležitost objevit se ve vizuálním vyhledávání se promítá do celé cesty zákazníka, takže se neomezujte pouze na obrázky přímo z prostředí nemovitosti a jejího okolí. Uživateli, který zkoumá možnosti pro další výlet, se může potenciálně zobrazit i kvalitní fotka místní atrakce na blogu, která ho navnadí na místní vyžití.

Objevování nových trhů – Čína

Počet čínských turistů v Evropě se v první polovině roku 2018 meziročně zvýšil o 65 %. Tento růst ještě víc podtrhuje nárůst počtu víz pro čínské cesty do Evropy. Jen v roce 2018 bylo vydáno 2,5 miliónů víz. O 5 let dříve to bylo pouze 1,2 miliónů.

Ještě než se rozhodnete cílit na čínský trh, uvědomte si, že nezávislí turisté z Číny jsou vzácní, protože u čínských turistů je běžnější, že se jim o víza i program stará cestovní agentura.

Při cílení na čínský trh spíš hledejte příležitosti, které nevyžadují vysokou počáteční investici. Jako příklad si můžeme uvést platformu pro meta vyhledávání, jako je Wego, která je v Číně hodně známá a kterou můžete využívat v rámci služeb Bookassist Meta Search. Jakmile začnete vidět výsledky, můžete začít zkoušet jiné platformy a pustit se do inzerce na těchto platformách a do lokalizace obsahu intenzivněji.

Technologie rozpoznávání

Technologie rozpoznávání vtrhly do hoteliérství jako blesk z čistého nebe a používají se k zajištění lepší personalizace a k významné podpoře zákaznického servisu. Mezi uvedené technologie patří například biometrické identifikátory, jako je rozpoznávání obličeje, rozpoznávání otisků prstů a skenování sítnice.

Některé hotely už teď na základě těchto technologií zprostředkovávají hostům plynulý zážitek spočívající například v tom, že vstup do pokojů se realizuje na základě otisku prstu a ubytování na základě rozpoznání obličeje. Ve světě, kde jsou všichni v permanentním časovém skluzu, je právě omezení třecích ploch na minimum tím, co hosté do budoucna ocení nejvíc. Hotel budoucnosti bude vybaven těmito technologiemi a bude přinášet nevídaně personalizovanou zkušenost.

Blockchain

Blockchain je velmi bezpečný digitální přístup k záznamu datových změn a transakcí. Technologii si můžete představit jako takovou účetní knihu, ve které je každý digitální záznamový blok šifrován, každý následující blok je na předchozí blok v dané účetní knize navázán a je opatřen časovou značkou a informacemi o dané transakci či změně. Tyto bloky dat nelze přepsat, takže zanechávají trvalý, neměnný záznam. Kompromitování těchto dat je tedy extrémně náročné.

Technologie blockchainu je stále ještě v plenkách, pokud jde o masové tržní využití, ale v hoteliérství lze už teď předvídat různá využití. Například v cestovním ruchu je běžné, že si informace o klientovi předává několik různých společností. Technologie blockchainu může zvýšit bezpečnost přístupu a uchovávání, spolehlivost i zlepšit práci s těmito údaji o zákazníkovi, tím zlepšit prožitek z cestování a zároveň dodat zákazníkům větší pocit bezpečí při rezervaci a sdílení svých osobních údajů.

Problémem zůstává to, jak se k tomu trh postaví. Blockchain není zdarma a jeho používání rozhodně není z hlediska rychlosti transakcí nijak rychlé. Technologie se zdokonaluje, ale musí se začít uplatňovat masově, aby začala narušovat různá odvětví, včetně hotelů a pohostinství.

Nové metody pro měření úspěchu

Tradiční metoda sledování návratnosti investic (ROI) podle izolovaného média už není relevantní. Měří se pouze dopad jednoho kanálu, ale ignoruje se jeho celkový podíl na úspěchu. Musíme sledovat celkový růst tržeb a různé atribuční modely, pokud je cílem změřit celkový kombinovaný příspěvek všech placených platforem.

K dispozici je řada atribučních modelů, ale je důležité atribuci porozumět, než se rozhodnete začít používat vícekanálový model. Vysvětlíme si to na jednoduché analogii: když hráč vstřelí branku, měl by získat 100 % zásluh on, nebo by měl nějaké zásluhy získat i obránce, který nahrál záložníkovi, a ten pak centroval na konečného autora branky? Pokud se u této analogie rozhodnete, že autor branky by měl získat 100 % zásluh, pak ostatní hráče nepotřebujete. To se ale zjevně nestane, takže pokud jde o reklamu, nedává smysl zbavovat se všech platforem, které se podílely na finální konverzi a jednoduše se spoléhat pouze na kampaň, ze které vzešlo rozhodující kliknutí.

Měření hodnoty jednotlivých kanálů není snadné, ale nástroje, jako je Google Analytics, zlepšily způsob reportování asistovaných konverzí a atribucí. Tudy byste se měli tedy na začátku ubírat.

Závěr

Nikdy předtím nevznikalo tolik nových technologií. Každý rok přináší další a další možnosti pro budoucnost. Ale příležitosti, které máte k dispozici už teď, je důležité optimalizovat. V současné době se těžiště zájmu bez debaty přesouvá směrem k mobilním zařízením. Většina budoucích technologií bude založena zejména na mobilním kanálu a právě optimalizace v tomto směru vám umožní stavět na novějších technologiích, až přijdou, a nehrát druhé housle.

Společnost Bookassist je The Direct Booking Expert™ - specialista na přímé rezervace a prémiový partner Google.


Tržby z transakcí uskutečněných z mobilních zařízení rostly i ve 3. čtvrtletí 2018. Jste připraveni?

By Des O'Mahony | On 28 11 2018

​Mobilní služby už nejsou budoucnost, nýbrž jde zcela o fenomén současnosti

Na těchto stránkách jsme již dříve ukázali, jak v první polovině roku 2018 vzrostla návštěvnost a tržby z transakcí přes mobilní zařízení a nyní přinášíme aktualizaci údajů za první tři čtvrtletí roku 2018. Stále postupující změna vytvořila okamžité příležitosti pro hotely. Nebo jinak řečeno – hotelům, které nejsou připraveny na myšlenkové nastavení vstřícné k mobilním řešením, přináší okamžité a reálné problémy.

Níže uvedené údaje uvádějí podíl zaznamenaných přístupů z mobilních telefonů, tabletů a desktopů (jedinečné relace) na stovky klientských webových stránek systému Bookassist po celé Evropě v prvních 9 měsících roku 2018. Pozoruhodné je, že v regionech Irska/Velké Británie a Španělska/Portugalska je aktuálně podíl návštěv z desktopů jen 50% nebo nižší oproti návštěvám z mobilních zařízení. V ostatních regionech je podíl návštěv z desktopů stabilní nebo se meziročně mírně snižuje. Růst přístupů z mobilních telefonů v posledním čtvrtletí většinou rostl na úkor přístupů z tabletů.


Tyto údaje a meziroční změna naznačují, že ve většině regionů zřejmě dosahujeme stabilní rovnováhy mezi přístupy z mobilních zařízení a z desktopů. Desktopy samozřejmě nemohou klesat do nekonečna, minimálně tedy dokud firmy a pracoviště budou používat stolní počítače a notebooky navzdory stále rostoucímu posunu směrem k mobilním zařízením.
Mobile traffic and its annual change year to end September 2018

Přístupy z mobilních zařízení a jejich meziroční změna ke konci září

Tato letošní relativní rovnováha v přístupech se však neodráží v generovaných tržbách. V nich vidíme dvojciferný nárůst výnosů z transakcí uskutečněných z mobilních zařízení a pokles výnosů z desktopových transakcí na všech trzích. Údaje ukazují výrazně rostoucí důvěru uživatelů mobilních zařízení ve vztahu k transakcím prováděným z těchto zařízení, přičemž tento trend stále roste a náskok desktopových transakcí se tím stále snižuje. Generování tržeb z mobilních zařízení má před sebou stále ještě dlouhou cestu, než dosáhne úrovně srovnatelné s desktopy, avšak je jasné, že se tak stane spíš dříve než později.

Mobile-generated revenue and its annual change year to end September 2018
Tržby generované přístupy z mobilních zařízení a jejich meziroční změna ke konci září

Responzivní web už nestačí

V celkovém souhrnu zde uvedené údaje ukazují, že mít webovou stránku optimalizovanou a plně funkční pro mobilní přístroje a mobilní platformu elektronického obchodu má kritický význam pro hotely, které chtějí těžit z přímého prodeje s vyššími maržemi. Mobilní uživatelská zkušenost se zřetelně liší od uživatelské zkušenosti s počítačem, a proto si žádá jiný a poměrně specifický přístup.

Aplikace stejné uživatelské zkušenostiu desktopu jako při použití mobilní verze, tedy typicky „responzivní“ přístup, prostě již nestačí. Každá platforma, ať už desktopová či mobilní, musí být optimalizována pro své uživatele a z hlediska svých možností uživatelského zážitku a očekávání. Právě proto společnost Bookassist vyvinula a spustila řešení pro uživatelskou zkušenost s mobilními rezervačními systémy V10, tedy jedinečný přístup k mobilním rezervacím, který se podobá aplikacím a ukazuje se jako nesmírně efektivní nástroj podpory výnosů hotelů z přístupů přes mobilní přístroje..

Je čas, aby se hotely postavily čelem k mobilní výzvě a příležitosti, kterou přináší.


Následující Stránka »
bookassist - technology & online strategy for hotels

Adresa: Dlouhá 705/16, 110 00 Praha 1, Czechia
Telefon: +420 227 195 117 Fax: +420 227 195 117
Email:
Web: https://bookassist.org/cz