Blog pro hotelnictví

Pět věcí, které by hotely měly v roce 2017 přestat dělat

By Editor | On 22.12.2016

Toto období roku je ideální pro předsevzetí a sestavování seznamu věcí, které bychom měli přijmout za své a pustit se do nových začátků. Přijmout dobré návyky dá však práci a bez patřičného okamžitého uspokojení se mohou rychle změnit v přítěž. Když ale dané postupy budeme provádět po drobných krůčcích směřujících ke změně, může to být snazší a nakonec přinést kýžené ovoce. Konkrétněji to znamená, že pokud určité věci přestaneme dělat, může být jednodušší si na změnu zvyknout. Zde uvádíme aktuální praktiky hotelů, které je opravdu třeba změnit, a rok 2017 představuje příležitost k tomu, abychom zjistili, zda je můžete začít realizovat.

1. Přestaňte přistupovat ke svým webovým stránkám jako k zábavě

Nadále sledujeme, jak hotely degradují svou internetovou a mobilní strategii v horším případě na pouhý doplňkový nápad, v lepším případě jako vedlejší zástupnou strategii. Strategie viditelnosti vašeho hotelu na internetu a mobilních zařízeních musí stát v čele a samotném středu veškeré strategie – ne v čele a středu vaší online strategie, nýbrž celkové strategie.

Pokud nebudete považovat svou strategii příméhoh prodeje za prvotní a distribuci za druhotnou, automaticky to znamená, že záměrně nebo (pravděpodobně) bez zvažování bude vaše organizace upřednostňovat uskutečňování prodejů prostřednictvím nákladnější distribuce – protože se to zdá jednodušší. V horším případě to povede k tomu, že se vaše organizace bude spoléhat na nepřímý prodej a sníží kapacitu na kanálu pro přímý prodej, což bude mít za následek další omezení vašich možností.

V roce 2017 musí hotely přestat považovat prodej prostřednictvím webových stránek nebo na mobilních platformách za doplňkový bonus. Místo toho by měly přijmout následující postoj: cokoliv, co se neprodá na webových stránkách nebo přes mobilní platformy, představuje problém, který je třeba řešit. V každém hotelu je nutná jasná a srozumitelná kontrola viditelnosti na internetu a taková strategie musí být prioritou. Pochopte, že tvorba webových stránek už není jen zábavou, nýbrž nástrojem na vytváření prodeje. Takže mu přidělte finanční a personální zdroje, které si zaslouží. Pokud tak neučiníte, bude váš prodej i nadále svázán online portály. Dokážete toto v roce 2017 změnit?

2. Přestaňte ve svých manažerských reportech skrývat provize třetích stran

Je rozhodující pochopit skutečné pořizovací náklady a rozvíjet postupy k jejich sledování. Smutným faktem je, že většina hotelů vůbec nezná své pořizovací náklady podle distribučních kanálů a konkrétněji neví, jak se liší mezi přímým a nepřímým prodejem. Jednou z nejvýznamnějších příčin tohoto nedostatečného rozlišování jsou ve skutečnosti účetní postupy hotelů.

Nastávají dva problémy, které zakrývají skutečné náklady na vaši distribuci.

Prvním problémem je postup po prodeji „post sale“, v kterém hotely nepočítají v rozpočtu předem s tím, kolik jsou ochotny vyplatit na provizích OTA. Jednoduše vypíšou šek na provize na základě ubytování hosta. Tím se vytvoří scénář, v němž neexistují žádná omezení ohledně toho, co umožníte OTA, aby poskytly vašemu hotelu, ačkoliv každý pokoj prodaný prostřednictvím OTA může znamenat zmařenou příležitost, neboť byste bývali mohli prodat daný pokoj přímo přes své webové stránky s vyšším ziskem. V horším případě vaše účty pravděpodobně zaznamenávají všechny tyto náklady dohromady jako nevinně vyhlížející náklady na prodej bez rozepsání jednotlivých OTA na samostatné nákladové řádky. Výsledkem je nekontrolovaný a často neviditelný výdaj na OTA.

Druhý problém vzniká tam, kde vůbec nejsou zaznamenávány velkoobchodní provize ve výkazu zisků a ztrát. Podívejme se na tento příklad skvělého reportu o pořizovacích nákladech irské organizace Fáilte (http://bit.ly/2ieWJOS):

 • Host si rezervuje ubytování prostřednictvím online cestovní kanceláře na bázi obchodního modelu a uhradí OTA 200,- EUR, a to včetně DPH a včetně smluvní přirážky ve výši 20 %, kterou předem dohodl hotel s touto online cestovní kanceláří.
 • Příjmy, které váš hotel utržil, jsou zaznamenány ve výkazu zisků a ztrát hotelu v hodnotě 160,- EUR od hosta. Host však ve skutečnosti zaplatil 218,- EUR (včetně DPH ve výši 9 %) [příjem uhrazený hostem].
 • OTA vybere svých 40,- EUR provize ještě předtím, než vůbec host překročí práh vašeho hotelu.
 • Ve výkazu zisků a ztrát není kam zaznamenat 40,- EUR jako výdaj na získání zákazníka.

Nedostatečná transparentnost skutečných nákladů na distribuci negativně ovlivňuje strategická rozhodnutí. Hotely musí podniknout kroky k vyřešení tohoto problému a zajistit, aby údaje nutné pro řádné sestavení strategie už nebyly skryté. Dokážete toto v roce 2017 změnit?

3. Přestaňte klást překážky vlastní propagaci

Je paradoxní, že i když jsou provize OTA často vyplaceny po samotném prodeji bez zvláštního omezení (či transparentnosti) vůči jejich skutečnému významu, účetní postupy hotelů zahájí rok tím, že se budou snažit omezit rozpočet na vlastní webovou prezentaci a svou viditelnost na internetu. Jinými slovy: Hotely nahlížejí na svou vlastní propagaci jako na „předprodej“ - přičemž si pokládají otázku, kolik jsou ochotny utratit, aby získaly rezervace přímo – což často vede k omezení takových výdajů.

Oproti poprodejní strategii to často vede k vytváření bezprostředních překážek k vlastnímu úspěchu hotelu. Podívejme se na následující jednoduchý příklad, proč zjednodušující přístup k vytváření rozpočtu na online propagaci může mít za následek promarněnou příležitost:

Váš hotel má bar. Prodává v něm pivo Guinness. Pokud vám Guinness dojde v polovině měsíce, svým zákazníkům neřeknete: „Promiňte, tento měsíc jsme už vyčerpali rozpočet na Guinness, už ho nemáme. Pokud ho chcete, běžte ke konkurenci.“ Namísto toho nakoupíte více piva Guinness, a budete v tom pokračovat, dokud budete mít příležitost ho prodávat.

Výdaje na online propagaci je také třeba chápat tímto způsobem – kupujete stále více reklamy tak dlouho, dokud máte příležitost ji proměnit na zisk. Přesto neustále nacházíme hotely, které svým výdajům vytyčí horní mez kvůli předem definovaným rozpočtům, i když jsme prokázali, že je zde stále ještě příležitost získat výnos z investic do online propagace. Posíláte zákazníky jinam, aniž byste se chopili příležitosti.

Hotely se musí usilovně zamyslet nad tím, proč stále používají zastaralé přístupy k vytváření rozpočtů či omezování vůči novým dynamičtějším trhům, kde je třeba příležitosti nepromeškávat a kde lze rychle měřit návratnost investic. Dokážete toto v roce 2017 změnit?

4. Přestaňte motivovat zaměstnance dle tržeb

Důsledky některých z výše uvedených bodů, zejména nedostatečné transparentnosti, kterou hodně hotelů vykazuje vůči skutečným pořizovacím nákladům, znamenají, že mnozí zaměstnanci odpovědní za obchodní akvizice jsou i nadále motivováni dle tržeb. Tyto praktiky je třeba zastavit, neboť motivace na tržby samotné ve skutečnosti podporuje více prodeje prostřednictvím OTA na úkor přímého prodeje.

Na dnešním trhu je poměrně snadné získat tžby. Boj spočívá v dosažení tržeb při nejnižších pořizovacích nákladech. Vzhledem k tomu, že cílem je zisk, aby byl kapitál k dispozici pro rozvoj podnikání, musí se hotely zaměřit na čisté tržby za disponibilní pokoj (NetRevPAR) a zbavit se starých počtů. NetRevPAR se počítá jako tržby placené hosty (podle definice ve výše uvedeném příkladu) po odečtení celkových pořizovacích nákladů, děleno počtem dostupných pokojů. To se zaměřuje na to, co vám jakožto hotelu zůstane z toho, co byli hosté ochotni zaplatit.

Jednoduše řečeno, motivace zaměstnanců k tomu, aby maximalizovali NetRevPAR znamená, že je nutný důraz na nákladově levnější distribuce, například přímo prostřednictvím webu. Dokážete toto v roce 2017 změnit?

5. Přestat věřit, že nemůžete konkurovat

Poslední zprávy ukazují, že Expedia utrácí cca 28 % svých příjmů na online reklamu. Booking.com utrácí nyní více na propagaci přes vyhledávače metasearch než na reklamu u společnosti Google. Obě čísla se pohybují v extrémně vysokých hodnotách. Hotely mají často pocit, že hra skončila a že nemohou dále soupeřit. Ale divokou kartu má v tomto případě v rukou zákazník, který je stále vynalézavější. A to znamená, že se rozhlíží a ověřuje na webových stránkách hotelů.

V tom je vaše příležitost přesvědčit a prodat, dokázat zákazníkům, že při přímé rezervaci obdrží něco, co nedostanou od OTA. Pokud zobrazíte tytéž ceny, vybavení a podmínky na svém webu jako u OTA, znamená to jen jedno: prohrajete. Musíte jim dokázat, že přímí klienti jsou odlišní a že je chcete nalákat. To vyžaduje jednoznačnou odpověď na hostův dotaz položený online: “Co speciálního pro mě máte?”. Pokud chápete, jak toho dosáhnout, znamená to, že ve skutečnosti dokážete konkurovat a že můžete zvrátit nerovnováhu v prodeji přes OTA ve svůj prospěch. Není to žádná věda, ale vyžaduje to úsilí a vytrvalost, i výdaje.

Dokážete toto v roce 2017 změnit?


Zaplať, nebo to vzdej

By Ciaran Rowe | On 28.10.2016

The last year has seen significant changes in the way hotels can attract and convert guests through their direct website channel. Some of this change has been driven by updates from big players such as Google, while other aspects have been brought about by changes in user behaviour. Either way, the effect is the same: it is costing more to generate direct traffic and organic traffic is being increasingly replaced by paid traffic. If you’re not paying, you’re less and less in the game.

Changes in Google search

While Google is still the undisputed leader of traffic generation, recent changes in their search results page layout have changed the balance between paid and non paid real estate on the page, which means a reliance on Google for website traffic has now become more expensive than ever.

Some sample changes include (see Figure 1):

 • Expanded ads and sitelinks - bigger ads mean more of the page is dominated by ads and less by organic
 • More ads at the top of the page - up to 4 ads at the top compared to 2 or 3 in the past is pushing organic results further down the page
 • Increased number of ad extensions - these are the text additions below the main ad body which include everything from sitelinks to a list of facilities and unique selling points (USPs).
Figure 1 - SERP October 2016
Figure 1 - SERP October 2016

The combined effect of all these changes is that less users are finding your hotel organically and more and more are using paid clicks to reach your site. A typical scenario would be that for a brand name search, where someone directly searches for your hotel name, your own pay-per-click (PPC) ad is now joined by up to 3 other ads from review sites and competing online travel agents (OTAs). This leads to your organic listing being pushed further down the page and an increase in the likelihood that a user will click on an ad rather than the organic result.

This picture is even more dramatic on the smaller mobile screen, with users needing to scroll through up to 3 screens to reach the organic result, as shown in Figure 2.

This situation is likely to become the norm and indications are that it could soon become even harder to reach the organic result, with the latest test from Google moving the company’s own hotel ads booking widget from its previous position in the right of the page to pole position at the top, above the PPC ads. This makes paid channels even more prominent at the expense of organic.

Figure 2 - Mobile SERP October 2016
Figure 2 - Mobie SERP October 2016

Changes in user behaviour

While searching for a suitable hotel to book, users are bombarded by messages from every quarter, all promising the best deals and options. So it is no wonder that the customer journey is getting longer, with multiple touch-points along the way.

Users choose to research on multiple platforms, using multiple devices, at various times of the day as they gather information and move towards decisions. This dramatically increases the potential cost to an advertiser of reaching their potential customer along this complex journey. In addition to this, many users are now on ‘closed networks’ that cannot be accessed by advertisers. Such closed networks include users using a downloaded OTA app for example, rather than a search on Google, or someone who bases their decisions on information gathered from social media networks. The move to mobile has accelerated this behaviour, making it even more urgent to develop a coherent strategy for improving direct business.

The choice is clear - engage more strongly with these users through paid channels or risking passing them to competitors or third parties. However, just throwing money at the problem is not the solution. You need to make the most of the various paid channels by using all the tools at your disposal correctly and strategically.

Use your data

Given the changes highlighted above, it is more important than ever to maximise the conversion of existing users and this is where advertising networks come to our aid. As usual Google is at the forefront, with a variety of options to help leverage your existing data.

 • Remarketing - presenting a recurring message to users who have previously visited your site - is achieved by creating an audience of visitors either through Google analytics or by adding remarketing code to your website. Once a user visits your site they are added to this audience and you can then present them with a tailored message while they browse other sites on the web to encourage them to return to your site and complete their booking.
 • RLSA - remarketing lists for search are similar to remarketing but they work directly in Google search rather than on Google’s display network of websites. This allows you to customise bids for searchers on Google who have previously visited your website, while they are actively searching on Google, so you can decide to pay a premium to capture a click from a user who is already familiar with your brand but may be tempted to go elsewhere.
 • Customer match - again this works by creating an audience, but instead of users who have visited your website, it allows you to harness the power of your email database by presenting a message to users who have an existing relationship with your hotel while they browse the web.

Other options include remarketing through Facebook which works on the same principle as Google and allows you to target users who have visited your website, but this time while they are browsing on Facebook, or consider using cart abandonment tools (see Figure 3) to present a message to users when they leave your site.

Figure 3 - Cart abandonment pop-up example

Meta search or free listings?

Most hotels are already present on the major meta search players such as Trivago, TripAdvisor, and Google Hotel ads, but these listings are effectively useless for generating direct bookings unless you are willing to pay. The major OTAs dominated this area until recently but more and more hotels are now consolidating their position online by bidding to appear in these searches. It makes sense that if a user is actively searching for your property, and your ad will appear only if you have availability for their chosen dates, that you should try and wrestle that user away from third parties and towards your own site.

In addition to giving hotels the opportunity to compete directly with OTAs for their customers, participating in metasearch platforms encourages the use of stringent rate management and allows for additional insights into customer behaviour.

Get smart

With the increased costs involved in customer acquisition, we need to use budgets in a clever way to maximise returns at the lowest costs. The old mindset of spending X to generate Y is obsolete and needs to be updated to reflect the current reality. Instead of looking at individual budgets on each platform we need a more holistic approach, with the use of a bundled budget. This requires a leap of faith and assumes a competent digital marketing provider, but the objective is to maximise revenue across all platforms rather than focussing on them individually.

The basic premise is to analyse performance across multiple platforms regularly and to shift budgets according to performance to achieve an agreed overall target. So for example if PPC on Google is not performing well, but hotel ads are, then budget should be moved away from PPC towards hotel ads, until such a time as performance changes and budgets need to be adjusted again. It’s a continually iterative process.

Bottom Line

The landscape has changed but with a little effort and some additional costs, good results can and will be achieved. We recommend you consult with the experts on these fast-moving issues, and you will find the Bookassist Digital Marketing team always ready to give you up to the minute advice.

 • Examine all the available platforms and see what will work best for your property. You don’t need to appear at every possible touch-point, but you should decide which ones are key and invest in them.
 • Forget about return on investment per platform and look at the overall growth in traffic and business through your paid digital marketing initiatives.
 • Keep on top of the latest trends and examine how users are responding to your message so that you can constantly update and refine it.
 • Remember, although there is a definite push towards paid platforms, organic traffic is still an important part of the mix, so don’t neglect your SEO and social media engagement.

—-

Ciarán Rowe is Senior Search Specialist at Bookassist (www.bookassist.com), the multi-award-winning technology and digital strategy partner for hotels worldwide.


Na cestě k chytřejší distribuční strategii

By Editor | On 10.06.2016

Has profit growth in the accommodation sector kept track with ADR or revenue growth? Doesn’t look like it. Undoubtedly costs are rising and eating into profit, but some of these costs may be more under your control as a hotelier than you might think. Finding the time to actually think critically about this is the key, because there are no quick and easy (sustainable) solutions to improving profit and it takes time to analyse your position and consider alternatives to your current mode of operation.

Focusing on improving your distribution costs in particular, or making those costs produce better (or work harder) for you, is something you cannot afford not to do. Many of your distributors may be far better at getting a cut of the upturn than you are. A buoyant market is an opportunity to capitalise, and lowering distribution cost rather than jacking up rates is the sustainable way to do that.

Making A Start – 3 Steps

I have a simple (simplistic in fact) 3-step approach for any hotelier starting to really analyse their distribution and rate strategy, namely:

1. Recognise that anyone selling rooms in your hotel is your competitor

The idea here is to assume that your best position is to be selling every single room at an optimum rate yourself (directly on your website) and that any other approach is going to cost you profit, i.e. someone else is benefitting from the service you are providing. This of course assumes that you know what an optimum rate is (which you should be actively managing), but for now let’s focus on the distribution end.

2. Only release rooms to distributors (competitors) if you cannot find a way to sell those same rooms directly on your website at a lower cost of acquisition and

3. Prioritise distribution channels based on profit retention, not revenue.

We know we can’t sell everything only on our website. But giving anyone a share of your business should not be done lightly. The three steps above raise further issues that can help you shape your distribution strategy.

Who’s In Control?

Online Travel Agents (OTAs) do a very good job indeed in bringing you bookings and revenue. They do a very necessary job of allowing you to tap into markets you cannot otherwise reach. In fact they are so good at their online business that they are quite likely also to be taking a significant chunk of business that you could have taken for yourself at significantly lower cost.

Given their branding and advertising budgets, the question I am asked often is “How can I possibly compete with them?”. That’s the wrong question. That passive question needs to be replaced with the more assertive “Why do I let them compete with me?”. After all, you give them the rates and the rooms to do so.

Two critical areas where OTAs are growing rapidly and hotels seem to have turned a blind eye are on rate and on lead-in time.

Firstly, while the parity rules are finally changing across Europe, the real issue in rate is that hotels are funding the growth of private sale and loyalty clubs on OTAs by effectively giving them sub-parity rates so the OTAs can lock in more customers. If you are discounting so-called “private” rates on OTAs on the basis that it brings you extra business, have you analysed if it is indeed extra business or just replacement of full price business? If you are doing so, why are you not offering similar rates on your own website, using newsletter signup or promo codes to make them more “private” if necessary? Hotels need to seriously look at the consequences of helping OTAs to build their own private rate programs at the expense of their own profit.

Secondly, the danger in a high occupancy market is that hotels are so content with the here and now that they fail to see pick-up on OTAs in the very long tail until it’s too late. OTAs, largely saturating the short lead-in time market, have started aggressively pushing the long tail market 6, 9 even 12 months out, where hotels without active rate management have probably just loaded low rates and unchecked availability and look no further. Worse, if hotels are using most of the market leading channel managers to control distribution, those tools are probably putting open inventory on OTAs in the long tail with no checks at all! Without adequate rate and distribution planning, hotels are losing significant yielding capability from which the OTAs can profit. Hotels should shut down long tail availability on distribution channels until they are ready to manage it properly. Bookassist’s Distribution Management System allows this channel-by-channel control necessary for an effective strategy.

To counter these issues and regain control, you need to be confident you can build your direct business.

Is my direct-online strategy good enough to reduce distribution dependence?

Reducing dependence means improving independence. Enhancing your direct-to-web strategy so that you can stand on your own is a must. And it must be a real strategy, backed with facts and planned with deliverables, not just a secondary notion.

A direct-to-web strategy needs real coherence across website, branding, customer communication, digital marketing, rate strategy and distribution strategy. It needs priority and investment. Unfortunately, few hotels fully recognise this and the consequence is that the result of the effort is often poor.

A poorly managed direct strategy will always cost you more than you need to be spending, with poor results. Easy to see why some hotels just give up and give in to the demands of the OTAs. On the other hand a well executed and thought out direct strategy will pay dividends and not just in the short term. Direct strategy benefits are sustainable enabling you to reinvest in your direct brand rather than supporting someone else’s

Far too many times I’ve heard hotels remark that driving direct business is “too expensive” and maybe OTAs are worth it after all. Yet direct business is actually growing in the industry so somebody is doing it right and customers are clearly prepared to go direct!

Like nurturing a tree, it takes patience and investment, care and protection, to bring it to fruition. But the harvest is dependent on the work put in. If direct business to your website looks like it is costing too much in return-on-investment terms, then the solution is not to reduce spending, but to analyse why it is not as effective as it should be and take corrective action so you can reach industry standards. Companies like Bookassist play a critical role in the industry, empowering hotels to compete with the heavy weights and gain sustainable advantage. Taking the easy route and relying on everyone else to sell your rooms is not where you want to be going. The only way is down in that situation.

Time for relationship change?

What’s clear is that OTAs run a two-tier service level, where the big brand accommodation providers have less stringent contract terms and more favourable rates, while the independent hotels must fend for themselves in a one-size-fits-all world. Clearly hotels need OTAs, but hotels should ideally be able to change or select alternate service levels that suit both sides. It is perfectly reasonable to pay an OTA an increased commission if they have truly brought business you could not get elsewhere. But it should likewise be reasonable to be charged a far lower commission if they have used your preferential rates in special offers to deliver bookings.

Bidding by OTAs on hotel brand names is a key problem that the big brands have managed to severely limit. Why don’t independent properties have the option to limit bidding on their brand name? Seriously, independent hotels need to square up a bit more. At the very least hotels need to review their contracts with OTAs and attempt to regain control of the inventory that they know full well they could sell themselves. Likewise, OTAs need to review the relationship they have with hotels - isn’t it time they recognise that not all hotels have the same needs and so differentiate their service offerings to them just as they do for the big hotel brands? Independent hotels are easy pickings and unless hotels take an assertive position with regard to their inventory just as the big brands did, OTAs will just keep on getting stronger to the ultimate demise of profit and sustainability.

Bottom Line

The fact is that hotels are now much more tech-savvy than before, and can reach customers far more effectively online than was the case some years ago. The tools and technology available to hotels today can help level the playing field, if they are seized upon and used properly. But a passive approach to distribution will lose out to the professional and very active OTAs every time. You can’t blame OTAs for optimising their business, but you certainly make it easier for them to do so if you do not optimise yours.

Starting with the approach of “Anyone selling rooms in your hotel is your competitor” might be overly simplistic, but scrutinising your business from that protective position will certainly do you no harm at all.

—-

Dr Des O’Mahony is CEO and Founder at Bookassist (http://www.bookassist.com), the multi-award-winning technology and digital strategy partner for hotels worldwide, and is a HSMAI “Top 20 Extraordinary Minds” recipient.


Potřebujete lépe a chytřeji spravovat ceny a navyšovat zisk

By Editor | On 03.05.2016

Za posledních deset let jsme byli svědky výrazných změn v oblasti revenue managementu, od relativně přísných pravidel yield managementu po mnohem dynamičtější přístup k cenám a distribuci v delším časovém horizontu. Současně je vidět i rozvoj systémů a technologií, které mohou pomoci s řízením cenové politiky.

Pro hoteliéry je to doba, kdy musí rychle získat nové dovednosti. Mnoho hotelů, ale bohužel tento klíčový přechod od krátkodobého taktického přístupu k dlouhodobému strategičtějšímu pohledu na ceny, který je v současnosti nezbytný, nezvládlo. Podle zkušeností naší společnosti Bookassist se hotely stále nezaměřují na podstatu problému – jak prodat správně naceněný produkt té správné osobě správným kanálem přesně ve správný čas. A pokud tak činí, pak se obvykle zaměřují na jeden nebo maximálně dva měsíce dopředu. Když se těchto hotelů zeptáte, co se stane s cenami nebo výnosem za 6 měsíců, je to často relativní neznámá. Často je taktickým přístupem prostě udržet vysoké ceny a problémy se zabývat později.


OTA a dlouhý časový horizont

Je zřejmé, že online cestovní agentury (OTA) svou bitvu o zákazníky přesouvají do dlouhodobého horizontu – kdy pro nepřipravené hotely spočívá skutečné riziko. Vzhledem k tomu, že dobu, kdy je dané datum ubytování (tzv. booking window) blízko, již na internetu ovládají OTA, pro jejich růst u jednotlivých hotelů zbývá málo prostoru – pokud ovšem OTA tuto dobu neprodlouží. Když ji prodlouží, objeví se pro OTA zajímavé příležitosti, protože řada hotelů je vůči dlouhodobé perspektivě svých obchodních příležitostí relativně slepá.

Jelikož hotely z velké části zajímají tyto úhybné manévry „parity cen“ a „posledního volného pokoje“ v krátkodobém horizontu, jejich dlouhodobé rezervace jsou ve stále rostoucí míře polykány OTA, aniž by si to hotely uvědomily.

OTA nyní aktivně hotely vyzývají, aby jim poskytly více pokojů pro budoucí měsíce. Na valné hromadě Irské hotelové federace letos v únoru jsem se na pódiu při diskusním panelu setkal se zástupcem portálu Booking.com, který při svém odchodu hotelům radí dávat k dispozici více a více pokojů na dobu za 6–12 měsíců, aby portál Booking.com mohl „hotelům pomáhat prodávat více“. (Moje rada je přesně opačná – nedávejte OTA k dispozici tolik pokojů, dokud nemusíte!) I když hotely díky této strategii pochopitelně získají více rezervací, jejich možnost maximalizovat zisk a závislost na OTA se rychle oslabí, stejně jako je oslabena v krátkodobém horizontu.

Jak všichni víme, na zjištění, že jste plně obsazeni na 6 měsíců dopředu, není nic úchvatného. Je to jen promarněná příležitost využít situace správně yieldovat a získat vyšší zisk na pokoj. Přesně tímto směrem ale OTA míří, aby ze situace vytěžily co nejvíce. Neříkejte, že jste nebyli varováni.

Faktory pro plánování tržeb

Hotely se musí posunout od taktických krátkodobých pohledů k celkovému strategickému přístupu. Skutečný strategický pohled je podívat se na ceny v kontextu nákladů na pořízení. Jen tak budete opravdu schopni vytvořit pro hotel dlouhodobou strategii zisku a ne pouze cenovou politiku. V ideálním případě by měla být stanovena optimální cena pro každý prodejní kanál pro každý den v roce.

Schopnost maximalizovat ceny a zároveň získat výnos adekvátní k distribučnímu kanálu je novou výzvou. Může být poměrně obtížné tuto strategii správně nastavit, ale skutečně se vyplatí..

Při přípravě plánu jsou primárními faktory, které by měly vaši cenovou politiku pro konkrétní data výrazně ovlivnit, tyto:

 • Obsazenost
 • Délka pobytu
 • Doba od rezervace do příjezdu hosta (lead time)
 • Den v týdnu
 • Sezóna
 • Prodejní kanál

Většina z nás je nejspíše s výše uvedeným seznámena, ale v typických přístupech RM by prodejní kanál nebyl považován za primární ovlivňující faktor. Je nicméně důležité si uvědomit, že v revenue managementu nejde pouze o získání nejvyšší ceny v daný konkrétní den. Křivka cenové pružnosti je v současnosti komplexnější, jelikož zákazník má u stejného produktu přístup k různým prodejním kanálům (nebo přesněji řečeno mu hotel svou distribuční politikou dal přístup k různým prodejním kanálům pro stejný produkt).

V úsilí o maximalizaci zisku, což je konečný cíl, lze získat mnohem více snížením skutečných nákladů na prodej než zvyšováním cen. Pokud své podnikání od nákladných online cestovních agentur nasměrujete k přímému prodeji na vlastním webu, můžete dosáhnout vyššího zisku i při nižších cenách. Z tohoto důvodu ve společnosti Bookassist považujeme za primární faktor cenové politiky prodejní kanál. Současně vám přímý prodej samozřejmě poskytne nejlepší data o zákaznících, která můžete využít k up-sellingu před příjezdem hosta anebo marketingu po odjezdu.

Zajímavé na těchto primárních faktorech je to, že je poměrně praktické automatizovat cenovou politiku kolem těchto parametrů, jelikož většinu dat lze soustavně měřit nebo vyhodnocovat pravidelně pomocí software. Cílem je rozhodovat se na základě faktů a čísel, protože intuice není v dlouhodobém horizontu vždy spolehlivá. Vidíme, že v posledních letech se na trhu objevila řada nástrojů, které hotelům mají pomoci pochopit tato data, která již jsou uložena v systémech PMS a která se denně aktualizují.

Mezi sekundární faktory, které ovlivňují cenovou politiku mimo jiné patří:

 • Eventy
 • Výsledky hotelu z předhozích let
 • Storna
 • Konkurence (Competitive set)
 • Pick-up
 • Počasí
 • Politické události
 • Specifika segmentu

Všechny tyto faktory jsou specifičtější pro konkrétní hotel a destinaci a není vždy zcela praktické je automatizovat. Jejich relativní vliv se také může velmi rychle měnit. Přesná data z těchto faktorů by měla být použita k ovlivnění celkové strategie, která je v první řadě určena primárními faktory. Velkou výhodou jsou i místní znalosti a zkušenosti personálu. Na tyto úpravy můžete nahlížet jako na ruční „vychytávky“ celkového plánu, které představují více možností, jak maximalizovat zisk.

Jak zavést plán v praxi

Zde najdete několik kroků, které vám zaručí posun ke strategickému řízení zisků:

 • Akceptujte, že plánování cen a zisků by měla být vědecká disciplína založená na datech a že intuice nemusí vést k nejlepším výsledkům.
 • Cenovou politiku musí vést správná osoba, vyškolená v tomto oboru, obeznámená s nejnovějším vývojem v rychle se měnící oblasti distribuce, zaměřená na zlepšování přímých rezervací a schopná komunikovat strategii vaší organizaci.
 • Adaptujte technologie propojené do svého systému PMS tak, aby vám pomohly systematicky plánovat úpravy cen na základě primárních faktorů, ale ponechejte si možnost ručních změn, abyste na základě místních znalostí mohli pomocí sekundárních faktorů optimalizovat výsledky v klíčových datech. Systémy, které vygenerují ceny aniž by vám řekly jak a proč, vám v konečném důsledku nepomohou s pochopením a tvorbou strategie.
 • Je třeba se striktněji zaměřit na plánování zisků než jen samotné plánování cen a tedy začít brát v úvahu distribuční kanál.
 • Stanovte celkové náklady na rezervaci pro jednotlivé kanály. Bez znalostí o skutečných nákladech na pořízení nemůžete určit, zda je cena, kterou pro daný kanál nastavíte, optimalizována pro co nejvyšší zisk nebo není.
 • Nezapomeňte, že pokud – kdykoli je to možné – své podnikání od nákladných online cestovních agentur nasměrujete k přímému prodeji na vlastním webu, můžete dosáhnout vyššího zisku i při nižších cenách. Kdy je to možné, řádné plánování zisků by mělo usilovat o posun směrem k přímému prodeji.
 • Vaším cílem by mělo být zjistit, jaká je ideální cena pro každý jednotlivý den v nadcházejícím roce na každém distribučním kanálu a proč. Do svých plánů zabudujte kombinaci krátkodobých a dlouhodobých strategií a tyto strategie průběžně revidujte, abyste vždy před sebou měli dobře naplánovaný rok.

A ze všeho nejvíce usilujte o to, abyste s celou cenovou politikou seznámili všechny zaměstnance organizace, aby dobře znali a podporovali důvody stojící za výběrem kanálu a cen. Pokud váš plán bude vyžadovat změny v distribuční strategii, například směrování více k přímému prodeji, je zásadní, aby všichni zaměstnanci organizace byli s tímto cílem srozuměni a věděli, že tato strategie v důsledku bude přínosem pro celou organizaci díky vyšším ziskům a většímu provoznímu kapitálu..

To je obzvláště důležité, pokud jsou ve vaší organizaci jiní zaměstnanci odpovědní za distribuční kanály, které vaše nová strategie hodlá omezit. Aby tyto posuny nevnímali jako hrozbu pro „jejich oblast“, jasná komunikace celkové strategie by měla tyto změny ospravedlnit a zaměstnance pro tuto změnu získat. Motivace těch, kteří mají na starosti jiné distribuční oblasti, aby s vámi spolupracovali a nalezli způsoby, jak omezit jejich pracovní oblast a přejít na přímý prodej, by měla být deklarovaným (a podporovaným) cílem vaší organizace..

—-

Dr. Des O’Mahony je generálním ředitelem (CEO) a zakladatelem společnosti Bookassist (http://www.bookassist.com), opakovaně oceňovaný partner v oblasti technologií a digitálních strategií pro hotely na celém světě. Byl oceněn organizací HSMAI jako jeden z Top 20 mimořádných „mozků“.


Google mění zobrazování reklam ve výsledcích vyhledávání

By Editor | On 10.03.2016

Minulý týden Google v rámci vyhledávaní zrušil pravý sloupec s textovou reklamou AdWords. Novinka, která přinesla ztrátu 8 textových pozic, dorazila tento týden i do Česka.

Zrušení pravého sloupce a tím i ztrátu 8 textových pozic s reklamou Google kompenzuje další změnou a to přidáním jedné textové pozice nad přirozené výsledky vyhledání. Nově se nad přirozenými výsledky vyhledávání mohou zobrazit až 4 reklamy.

Novinka se týká pouze textových reklam. V pravém sloupci se nadále budou zobrazovat reklamy s produktovými informacemi (produkty z Nákupů Google) a boxíky Knowledge Graph (například při hledání osob nebo míst).

Nové zobrazení reklam

 • nad přirozenými výsledky vyhledávání se zobrazují až 4 textové reklamy
 • pod přirozenými výsledky vyhledávání se zobrazují až 3 textové reklamy
 • vpravo zůstává prostor pro reklamy s produktovými informacemi

Přínos pro inzerenty

Nová 4. reklamní pozice nad přirozenými výsledky vyhledávání je vítanou změnou a přinese více prostoru pro reklamy v TOP pozicích. Reklamy v pravém sloupci měly vždy nižší míru prokliku než reklamy v TOP pozicích, a proto jedna TOP pozice navíc je vítanou změnou.

Přirozené výsledky vyhledávání

Tato změna přináší dopad i na přirozené výsledky vyhledávání. První pozice v “SEO” bude tak ve výsledcích vyhledávání často až pátá.


Hotels Must Act To Avoid Profit Erosion

By Des O'Mahony | On 22.02.2016

Ireland’s Hotels Are Doing Well, But Rate Recovery Isn’t Everything

The recovery in Irish tourism continues into 2016 on the back of record numbers of visitors in 2015. Most sectors are reporting a strong opening to the year.

At Bookassist, our hotel data for the first 6 weeks of 2016 shows online booking numbers up almost 14% year on year, with associated revenue up by more than double that figure. This indicates a welcome rise in direct online business coupled with a continued rise in average daily rate (ADR). Additionally, occupancy has reached strong levels in Ireland, with in excess of 82% being recorded in many Dublin hotels and healthy RevPAR.

Rate has largely recovered to 2006 levels, and caution is being urged to not let rate get out of control. But the reality is that hotel costs have risen significantly in the interim, so hotels are not nearly reaching 2006 margin levels despite the rate recovery. All the more reason that hotels need to be extremely careful to focus on where their room profit is really going and how they can take their fair share of it and put it to good use.

You Need That Profit

At the risk of stating the obvious, the hotel sector needs its profit. Working capital is the only way to prepare the sector for the future.

As a whole, the sector needs to deliver more capacity into the country, in Dublin in particular, to cope with and capitalise on the growing opportunity. To not accelerate development of new properties is to risk supply-demand problems that will ultimately make the market uncompetitive in the coming years and potentially reverse the recent recovery or drive more and more incoming guests from the hotel sector and into the sharing community exemplified by Airbnb.

However, property developers see much more profit per square foot from developing office space than low-margin accommodation right now. Unless the margin on hotel rooms can increase, this is likely to remain the case and constrain capacity. We all know this - but driving up rate is not the only solution to delivering that better margin.

On an individual hotel basis, stock needs to be continually improved. Maintaining rate requires renovation, modernisation of properties. Even more critically, maintaining your business for the long haul means continually improving service levels and holding reputation, a key driver of modern online business. This means real and ongoing investment in property quality, staff training and management. All of which are increasingly costly outlays today – but driving up rate is not the only solution to generating the required cash.

Your Fair Share

A buoyant market with higher occupancy should be generating greater margin. Yet what Bookassist has seen in other recovering markets in Europe in which we operate is that hotels themselves have been the slower ones to capitalise on the renewed buoyancy, with a disproportionate share being ceded too quickly to online travel agents (OTA).

The result of this is that while occupancy levels and ADR have risen, the associated profit generated is increasingly moving out of the hotels and into the pockets of distributors. In Ireland this is already happening and is in danger of accelerating as capacity is squeezed in 2016 and onwards.

This is particularly apparent in the “red herring” debate around rate parity, ostensibly one where OTAs do not want hotels to be selling lower on their own websites. In reality however, the OTAs are the ones merrily breaking parity by requiring discounted rates in their “private clubs”, clubs which are anything but, since anyone can sign up. These discounted rates are the fastest growing area of business for many OTAs, not surprisingly. Viewing OTA costs in commission rather than hard euro terms can often disguise what is really happening to your profit figure - remember that discounting €10 on a €100 room rate in order to make a private club sale means -€10 straight to your bottom line but a reduction of just €2 or less in the commission paid to the OTA on the €90 sale (assuming commission rates of 20% or less). That’s €10-€2=€8 more in cost of sale to you on a €100 room.

Put simply, getting your distribution strategy wrong can still fill your hotel at a reasonable room rate, but it will bleed your profit line in cost of sale terms. The same occupancy and rate skewed towards direct online business to your website will result in a significantly lower cost of sale and therefore real and substantial profit gains – profits needed to build your business for the future, profits generated without driving your rate to unsustainable levels.

Creating versus Servicing Demand

OTAs do an excellent job and are a critical part of your distribution mix. But as a hotel, you must realise that OTAs should be a secondary part of your strategy, not a primary one. OTAs are excellent at helping you to reach that customer that you could never reach on your own, and can justify high fees to do so. But OTAs should not be used to service existing demand, at least not at the rates they currently charge. In situations where occupancy is breaching 80% levels, it is an absolute no-brainer to be channelling that demand towards your lower cost direct-to-web channel online and adjusting distribution strategy generally to redistribute towards lower cost channels.

In the booming market that Irish hotels are experiencing, hotels would do well to note that OTAs do not create demand. The tourism influx is happening anyway, driven by the excellent strategies of Tourism Ireland, the value for money available in the tourism sector nationally and many other positive contributors to Ireland’s image abroad.

Hotels need to be tapping into that influx directly with proper online marketing strategies, quality websites, high conversion booking capability and strategic customer relationship management. These people are coming regardless, why aren’t you reaching out to them directly?

Long Term Strategy

Hotels need to act now to appreciate the danger of what this movement of profit out of the sector means for them long-term. Continuing to focus your hotel KPIs on occupancy and rate only and being oblivious to real cost of sale and profit blinds hotels to the reality of what is happening in a fast-moving marketplace and will result in hotels sleepwalking their way into a permanent low-margin business through OTA reliance.

It is a fact that some hotels are currently losing money on the channels they use, possibly without even knowing it. F&B may not be able to make up the difference, particularly in city hotels where guests want to be out and about and may spend little or nothing more in the property itself.

As we have long advocated at Bookassist, cost of sale needs to be looked at forensically by hotel FCs to see where real margin potential lies and where the bleed is really occurring. Investment in the direct channel is a clear win, but takes effort to kick-start.

Hotels of course “appreciate the ease” of doing business via OTAs and often view the effort in growing direct business as onerous. But OTA costs per booking do not fall with volume, while a successful direct strategy will result in an ongoing reduction in acquisition cost per direct booking and a consequent profit growth per room.

Remember, if Irish hotels get it right and improve their retention of profit, they can develop the sector for a sustainable future where rate can be justified and held. But if they allow the profit to bleed out disproportionately to distributors, then the inevitable rising rates to counter lower margins over the longer term will hit the sector hard while the distributors can just move on to other cities and countries.

—-

Dr Des O’Mahony is CEO and Founder at Bookassist (www.bookassist.com), the multi-award-winning technology and digital strategy partner for hotels worldwide, and is a HSMAI “Top 20 Extraordinary Minds” recipient.


Pro Evropu to nyní vypadá mnohém lépe pro přímé rezervace

By Des O'Mahony | On 21.01.2016

Pozitivní vyhlídka

Jak přichází rok 2016, musíme uznat, že nikdy nebyl lepší čas zejména pro evropské hotely k ovlivnění svého přímého prodeje na stránkách hotelu. 2015 byl rokem boomu v evropském cestovním ruchu. Nedávný report Tourism Barometr z Failte Ireland ukázal, že poskytovatelé ubytování jsou velmi pozitivně naladěni a 70% poskytovatelů naznačuje, že byznys jde nahoru. Toto číslo se zvyšuje na 79% u hotelů samotných.

Většina poskytovatelů benefituje z nárůstu poptávky v cestovním ruchu a zvláště silného přílivu hostů z Velké Británie a USA. Celková útrata se také zvedá a směnné kurzy jistě pomohly Evropě, aby byly více atraktivní. Vracející se zákazníci ukázují zlepšení, domácí trh je opět na vzestupu, celková kapacita vzrostla. Průměrná denní sazba (ADR) ve všech segmentech se také rychle zvýšila, což je obvykle dobrá zpráva pro hotelnictví (ale panují obavy, nechá-li se postupovat nekontrolovaně).

Udržitelnost tohoto růstu je jiná otázka. Zatím ale situace zůstává pozitivní a Tourism Ireland usiluje o další rekordní rok pro irský cestovní ruch v roce 2016 s cílem dosáhnout růstu 4% na 8,2 milionu návštěvníků.

Ale i bez dalšího růstu počtu návštěvníků existuje další možnost jak zvýšit zisk, pokud samotný stávající online prodej bude více zaměřen na přímou rezervaci v hotelu, spíše než prostřednictvím dražší distribučních kanálů. Nyní je pro hotely opravdu čas přehodnotit, co to znamená, a chopit se příležitosti.

Vaše příležitost

Podle Phocuswright (viz obrázek 1) on-line rezervace v Evropě vzrostou ze 36% celkových rezervací v roce 2015 na 39% v roce 2017. Z té samé studie vyplývá, že on-line cestovní kanceláře (OTA) dosáhly 71% podílu online byznysu v Evropě, oproti vyváženějšímu poměru 52% v USA. (Peter O’Connor, hlavní autor této zprávy, je mezi přednášejícími na Bookassist Distribution & Revenue Management Semináři, který se konal 19. ledna v Dublinu.)

Obrázek 1: Data a údaje přebrané z nedávného repotru Phocuswright’s z Independent Lodging Market v Evropě

Pro evropské hotely je tedy výzvou současně podchytit příležitost k online růstu přímých rezervací a zároveň snížit svou závislost na OTA a pomoci posunout rovnováhu spíše na to, čeho je již dosaženo v USA. Využijte toho a získejte masivní změnu pro Váš přímý byznys. Také se ukazuje značný právní tlak v EU na OTA v roce 2015, aby se zdržely protisoutěžních praktik a poskytnuly rovnější podmínky pro on-line soutěž. OTA samozřejmě udržují kritickou a nezbytnou úlohu v distribuci, ale jejich využití by mělo být stále více strategičtější a pokud možno sekundárním, ne hlavním zaměřením. Vysoké ceny účtované za byznys, který Vám OTA přinesou, jsou často ospravedlnitelné pro tuto první rezervaci, kterou byste jinak nezískali, ale existuje mnoho segmentů, kde jejich nadměrné užívání prostě není nutné.

Opakovaný byznys je něco, co by žádný hotel neměl postoupit OTA. Jedná se o zákazníky, kteří nepochybně již znají jméno Vašeho hotelu a je pravděpodobné, že budou hledat Váš hotel online. Je třeba cílená reklama na jméno Vašeho hotelu, aby se zajistilo, že klient rezervuje přímo s vámi, spíše než s OTA při vyhledávání on-line, a každý z nich by měl najít lepší hodnotu na Vašich webových stránkách a dobře prezentovanou online nabídku, aby se zajistilo, že budou rezervovat napřímo. Opakovaný byznys by měl být navíc podporován prostřednictvím řádného používání systémů Customer Relationship Management (CRM) pro cílenou a relevantní e-mailovou komunikaci.

Vyhněte se “silo” myšlení

Část problému s uskutečněním změny k lepšímu v hotelové distribuci je, že prvky distribuce mohou být spravovány různými lidmi, kteří věc plně nekoordinují nebo kteří k tomu nejsou motivováni. Na přístup ke každému kanálu nebo segmentu lze pohlížet izolovaně, jako “silo”, odlišného od ostatních. FIT byznys, firemní segmenty, OTA a “webové stránky” mohou být viděny izolovaně spíše než jako strategický celek. I když odpovědní idé jsou stejní, může být samotný myšlenkový proces rozdělený. Optimalizace v rámci svých vlastních hranic není stejné jako optimalizace celkového byznysu.

Musíte se podívat na byznys jako na celek, aby bylo zajištěno, že přerozdělování směrem k přímé rezervaci se stává prioritou všech zúčastněných. Dalo by se například argumentovat, že kompetencí každého, kdo se stará o FIT podnikání by mělo být zajištění co možná nejméně byznysu, který jde tímto směrem, a jak je to možné, je posunut směrem k přímému on-line kanálu! Tam, kde všichni Vaši klíčoví obchodní manažeři pracují společně na společném cíli, kterým je více přímého byznysu a tudíž i vyšší ziskovost, se bude vyskytovat dynamičtější přístup k redistribuci přirozeně.

Investujte nyní a sklízejte odměny

Záměr tlačit více k přímému byznysu a vyšší ziskovosti se musí setkat se skutečnými činy, nebo se nezdaří. Zejména je důležité investovat do digitálního marketingu a viditelnosti na internetu, aby se zajistilo, že návštěvnost je zachycena a přeměněna v rezervaci. Je smutné, že mnoho hotelů stále není připraveno udělat tento krok a investovat peníze. To ukazuje nedostatek prozíravosti, která bude držet hotel v pasti distribučních modelů staré doby.

Krása budování vaší online strategie a vztahů se zákazníky je, že se jedná o navazující proces, který se stává levnějším v průběhu času s přicházejícím úspěchem. Zpočátku stojí peníze financování online kampaně, profesionální a dynamickou webovou prezentaci, řádnou zprávu vašich zákazníků, segmentové cílení atd. Ale jak čísla přímých rezervací rostou a šetříte na každé rezervaci oproti jiným distribučním kanálům, náklad na rezervaci s pokračující investicí ve skutečnosti klesá.

Je to proto, že mnoho nezbytných výdajů, jako jsou náklady na webové stránky a softwaru, jako například CRM či revenue management nástroje, jsou většinou zafixované nebo mají roční náklady a jak přímé rezervace rostou, tyto náklady nezvyšují. Naopak cena za FIT rezervaci nebo OTA rezervace nadále lineárně roste spolu s objemem rezervací a nikdy vám neposkytne kumulativní výhodu.

Technologie

Technologie v cestovním segmentu se stále vyvíjí rychlým tempem a přináší skutečné výhody modernímu hotelu. Nikdy nebylo více příležitostí pro hotely analyzovat a pochopit vlastní byznys s cílem zlepšit vlastní strategie pro podporu rustů ziskovosti.

Analýza je obtížná a výklad ještě těžší. Technologie Vám může pomoci snížit starosti a mnoho nástrojů může poskytnout skutečné informace, které vedou ke zlepšení byznysu a více než ospravedlňují své náklady. Tři technologické oblasti, které rostou jsou:

Revenue Management: Revenue management je samozřejmě neocenitelný ve Vašem hotelovém týmu a přesnější nadhled lze nyní získat pomocí mnoha nástrojů na trhu. Pochopení dynamiky práce s cenou a její řízení není nutně jednoduché a dobré nástroje Vám mohou pomoci odstranit z procesu neefektivní práci a pomohou Vám jasněji vidět Vaše skutečné konkurenční umístění a vzory v chování, které byste jinak mohli minout.

CRM: Skutečná analýza Vašich zákaznických dat je také kritická a je to něco, co OTA dělají velmi dobře. Na trhu existuje mnoho nástrojů, které mohou nyní pomoci hotelům skutečně optimalizovat, co je již jejich největším, ale snad nejvíce nedostatečně využitým, aktivem. Mnoho hotelů nezískává dostatek údajů, aby byly jejich seznamy zákazníků opravdu užitečné. Strukturování Vašeho přístupu přes použití konkrétního nástroje nebo služby může pomoci obrátit ztracené zákazníky na vyhrané zákazníky a proměnit Vaše existující data na vracející se zákazníky a lepší zisk. Na tuto oblast se musíte zaměřit.

Analytics: Správné analýzy a vhodné nástroje konečně využívají také individuální hotely. Co bylo původně pouze v dosahu velkých hotelů, se nyní stává více a více cenově dostupné pro nezávislé hotely. Nové trendy v roce 2016 přednesl Brendan May, VP Strategy ze SnapShot na Bookassist Distribution & Revenue Management semináři 19. ledna v Dublinu.)

Pět kroků k úspěchu

Zaměřte se během svých pravidelných schůzek v hotelu na to, co pomůže růstu Vaší ziskovosti, a pouze neanalyzujte, jak roste Vaše ADR a obsazenost. Se současným pozitivním trendem hotely nevyužívají značné příležitosti, jak řídit marži a generovat zisk potřebný k investicím do své nemovitosti, a tím zajistit zlepšení úrovně prostřednictvím lepších služeb a vyššího hodnocení. Zde naleznete pět jednoduchých kroků ke zlepšení ziskovosti Vašeho hotelu:

1: Ujistěte se, že váš tým přemýšlí v širších souvislostech o distribučním mixu jako o celku, a že odolává pasti “silo” myšlení. Zeptejte se u každé rezervace, jak bych mohl udělat, abych ji získal na přímo?

2: Zaměřte se více na přerozdělování od ostatních online kanálů a FIT směrem k přímé rezervaci. Co je k dosažení tohoto potřeba? Nastavte si cíle.

3: Dejte digitální strategii do popředí a centra celé strategie Vašeho hotelu. Ostatní cesty mohou zaplnit mezery, ale “přímo na web” musí být hlavním cílem.

4: Buďte připraveni investovat nyní, a vlastně neustále, do vaší webové prezentace. Musíte vynaložit více, abyste více vydělali, takže pozor na rozpočtový přístup, který může dát omezené limity na Vaši schopnost realizovat zisk, i když je zisk stále možný.

5: Přijměte technologie, které vám pomohou analyzovat Vaši pozici a dají Vám správné Klíčové Ukazatele Výkonnosti (KPI). Pomáhají Vám KPI, které nyní používáte, opravdu sledovat Vaši efektivitu směrem k ziskovosti, nebo jen potvrzují status quo?

Především zajistěte že Vy, a ne jen Vaši distributoři, se podílí na získání spravedlivého podílu na ziskovosti, který již cestovní ruch nabízí.

—-

Dr Des O’Mahony je CEO a zakladatel Bookassist (http://www.bookassist.com) - několikanásobně oceněného vítěze v technologii a digitální strategii, partnera hotelů po celém světě.


Následující Stránka »
bookassist - technology & online strategy for hotels

Adresa: Dlouhá 705/16, 110 00 Praha 1, Czech Republic
Telefon: +420 227 195 117 Fax: +420 227 195 117
Email:
Web: http://bookassist.org/cz